LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz32. zasedání ZM, 26. 6.

Videozáznam z jednání zastupitelstva města Příbora ze dne 26. 6. 2014

Tato stránka je uvedena do souladu s názorem Úřadu na ochranu osobních údajů - viz www.uoou.cz

PROGRAM
32/1 Zahájení, schválení programu

32/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

32/3 Kontrola přijatých usnesení

32/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM

32/5 Zprávy z činnosti výborů ZM

32/6 Majetkoprávní záležitosti
32/6/1 BDS – zastávka Točna
32/6/2 Výkup pozemků – hřiště Klokočov
32/6/3 Prodej části pozemku 708/1 (Letka)

32/7 Hlavní program
32/7/1 Návrh počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2014 – 2018.
32/7/2 Návrh 2. změny rozpočtu města na rok 2014.
32/7/3 Kontrola programu rozvoje bydlení
32/7/4 Informace o průběhu zpracování strategického plánu města do roku 2022.

32/8 Organizační záležitosti
32/8/1 Žádost o dotaci pro projekt Transparentní a efektivní úřad města Příbor
32/8/2 Odměňování členů komunitního plánování
32/8/3 Žádost spol. Sindicate Entertainment, s. r. o. o změnu využití finančních prostředků
32/8/4 Příspěvky vlastníkům domů v MPR
32/8/5 Návrh na přidělení VFP na velkou údržbu sportovním organizacím
32/8/6 Umístění turistického informačního centra v domě č.p. 9
32/8/7 Informace z jednání valné hromady spol. ASOMPO a.s., Životice u Nového Jičína
32/8/8 Organizační řád města

32/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

32/10 Zpráva návrhové komise

32/11 Závěr

Soubory ke stažení

ZM 2014, 32-1. Úvod-schválení programu.wmv (velikost: 8894kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-2. Zpráva o činnosti Rady města Příbora.wmv (velikost: 51848kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-3. Kontrola přijatých usnesení.wmv (velikost: 4142kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-4. Zpráva o vyřízení připomínek.wmv (velikost: 19769kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-5. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 33653kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-6. Majetkoprávní záležitosti, zastávka Točna, hřiště Klokočov, Letka.wmv (velikost: 74337kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-7-1. Návrh počtu členů ZM pro voleb. období 2014-2018.wmv (velikost: 14474kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-7-2. Návrh 2. změny rozpočtu, např. wellnes....wmv (velikost: 73317kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-7-3. Kontrola programu rozvoje bydlení.wmv (velikost: 26031kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-7-4. Info o průběhu zpracování Strategického plánu do r. 2022.wmv (velikost: 15575kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-8-1. Žádost o dotaci- efektivní úřad.wmv (velikost: 63710kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-8-2. Odměňování členů komunit plánování.wmv (velikost: 20889kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-8-3. Žádost spol. Sindicate.. o změnu využití financí.wmv (velikost: 0kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-8-4. Příspěvky vlastníkům domů v MPR.wmv (velikost: 12805kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-8-6. Umístění turistického infocentra v domě č. 9, TIC.wmv (velikost: 97548kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-8-7. Info z jednání Asompo.wmv (velikost: 4044kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-8-8. Organizační řád města.wmv (velikost: 17181kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-9. Návrhy a připomínky.wmv (velikost: 45022kB, typ: WMV)
ZM 2014, 32-8-5. Návrh na přidělení VFP - financí - na údržbu sportovním organizacím.wmv (velikost: 14919kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage