LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 07/06/20
Je den upálení Jana Husa

Nejnovější dokumenty

2020, 26. týden 20. - 26. 6.
2020, 25. týden 13. - 19. 6.
2020, 24. týden 6. - 12. 6.
2020, 23. týden 30. 5. - 5. 6.
2020, 22. týden 23. - 29. 5.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.czLávka přes Lubinu, benátská - její nová podoba

28. 1. 2016
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA 28. 1. 2016
12/7/1 Architektonická soutěž - Lávka přes řeku Lubinu
porota vybrala z 28 návrhů, které splňovaly podmínky soutěže, pět odměn a tři ceny. Mezi odměnami byly takové, které byly něčím výjimečné a zvláštní - například dřevěná lávka. Porota hledala návrh, který by nejlépe odpovídal zadání města.
Vítězná lávka je to velmi osobitý návrh a zároveň se nejvíce hodí do dané lokality - hovořil předseda komise.
Hovořil i zástupce vítězného návrhu. "Chtěli jsem most dostatečně široký, širší než je dnešní lávka, navrhli jsme ho rovný. A s transparentním zábradlím, aby nebyl přerušen pohled na další část města. Lávka má snadno udržovatelný povrch, má jemnou strukturu. Beton připomíná bílý mramor."
Vyhrál tedy návrh č. 19.
Lávka jednohlasně u zastupitelů prošla. Bude následovat další práce na realizaci návrhu.
zpráva - zde- 7. zprávy 2016
http://www.youtube.com/watch?v=mGnkYoGWR7U

25. 6. 2015
O soutěži na podobu lávky přes Lubinu se jednalo na zasedání zastupitelstva 25. 6. 2015.
Z usnesení:
7/8/1 Lávka přes řeku Lubinu v Příboře – architektonická soutěž

Zastupitelstvo města:
7/8/1/1
Vzalo na vědomí vstupní informace k připravované architektonické soutěži „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“.
(hlasování č. 28)
7/8/1/2
Jmenovalo místostarostku města Ing. Danu Foriškovou, Ph.D. a člena zastupitelstva města Ing. arch. Jana Malíka závislými členy poroty.
(hlasování č. 29)
7/8/1/3
Jmenovalo starostu města Ing. Bohuslava Majera náhradníkem závislých členů poroty.
(hlasování č. 30)
7/8/1/4
Jmenovalo Ing. arch. Petru Martinákovou sekretářem soutěže.
(hlasování č. 31)
7/8/1/5
Jmenovalo Ing. arch. Ondřeje Pšenčíka přezkušovatelem soutěžních návrhů.
(hlasování č. 32)
7/8/1/6
Jmenovalo Doc. Ing. arch. Antonína Nováka, MgA. Ing. arch. Lukáše Blažka a Ing. arch. Lukáše Ehla nezávislými členy poroty, a Ing. arch. Pavla Míčka náhradníkem v nezávislé části poroty.
(hlasování č. 33)
7/8/1/7
Schválilo Mgr. Markétu Juraškovou a Doc. Ing. Moniku Petříčkovou, Ph.D. jako přizvané odborné znalce poroty.
(hlasování č. 34)

29. 1. 2015
Právě skončilo zasedání ZM Příbora. Zastupitelé nevybrali žádný z pěti návrhů, které jim byly předloženy.
Po delší diskusi souhlasili s návrhem pana Jana Malíka (SNK-Příbor je náš domov) a odsouhlasili usnesení v tomto znění:
ZM rozhodlo připravit podmínky architektonické soutěže o návrh "Lávka přes řeku Lubinu v Příboře". Úkol je určen Radě města Příbora a má být splněn do dubna 2015.
Důvodem, proč J. Malík navrhl, aby původní soutěž nebyla brána v úvahu, je to, že se jí účastnilo jen jediné studio architektů a další 4 firmy byly firmy, které lávky staví. Byl pro to, aby se do soutěže přihlásilo více architektů.

26. 1. 2015
Rozhodování o druhu, typu lávky přes Lubinu čeká zastupitele ve čtvrtek. přesně týden před jednáním jsme se zeptali, zda měli dostatek informací k tomu, aby si mohli dělat obrázek o celé problematice a rozhodnout se, zda se účastnili veřejného setkání
a jak tedy na celou problematiku nahlížejí.
V tomto zpravodajství najdete odpovědi:
http://www.youtube.com/watch?v=UjZfW8iSB1A

23. 1. 2015
O návrzích lávky budou zastupitelé jednat 29. 1.
V LTV - ve vysílání od neděle - zástupci jednotlivých politických stran a hnutí opdovídají na naše (vaše) dvě otázky:
1. zda měli dostatek podkladů, aby se mohli rozhodnout, popř. zda byli na veřejném představení návrhů?
2. jaký je jejich náhled, postoj k této tématice. Ptali jsme se 7 dní před rozhodnutím.
Na obě otázky se odpovědi zastupitelů různí.

12. 1. 2015
ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY:

1. Proč nejsou funkční odkazy na návrhy lávky přes Lubina u vašeho prvního článku, kde je najdu na webu města?
Materiály, týkající se lávky - konkrétně jednotlivé návrhy, které jste měli v loňském roce k dispozici v Aktualitách na webu města (viz odkazy - zde z října 2014), jsou nefunkční proto, že dnes máme nový web a nedošlo k jejich "překlopení".

2. Najdu někde ony návrhy, včetně obou pohledů na tu lávku, která má každou stranu hrazení jinou?
Návrhy jsou uvedeny na hlavní stránce webu Příbora www.pribor.eu -
v samostatném odkazu vpravo.
O odpověď, proč není u návrhu lávky společnosti Ellement zobrazen i pohled z druhé strany - pohled na betonovou zídku (toto hrazení, odborníci říkají pevné - jak píšete - je u tohohle návrhu tím nejpodstatnějším), požádejte odbor rozvoje města MÚ Příbor. Ten předává podklady ke zveřejnění na webu kanceláři vedení.
Kontakt na odbor: Ing. J. Venzara 556 455 420, 731 130 860
E-mail: venzara@pribor-mesto.cz
Na tento kontakt můžete směřovat všechny dotazy týkající se návrhů lávky.
Informace vám určitě rádi poskytnou také jednotliví zastupitelé,včetně vedení města. Mají k dispozici kompletní materiál k této problematice.
DOLE NA TÉTO STRÁNCE JSOU FOTOGRAFIE NÁVRHŮ UVEDENY


3. Bude se o lávce jednat na zasedání ZM v lednu?
Zatím program není k dispozici, ale zjistíme a doplníme. Zasedání se koná
29. ledna.

-------------------------------
Lávka na zasedání rady
Rada města Příbora na svém posledním zasedání znovu jednala o lávce a citujeme:
Zrušila usnesení RM č. 2/25/1 „Rozhodla v souladu s výsledky hodnocení oslovit pro přípravu dalších stupňů projektové dokumentace zpracovatelský tým Ellement zastoupený Ing. arch. Jitkou Ressovou, Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČO: 680 197 93“.
Zároveň
Rozhodla postoupit výběr vhodné varianty realizace Lávky přes Lubinu k rozhodnutí zastupitelstvu města.
Z toho vyplývá, že bod Lávka by měl být zařazen samostatně na jednání zastupitelstva. Takže v této chvíli, i když se dnes o lávce nebude diskutovat a požadovaná částka na projektovou dokumentaci se schválí (částka bude potřebná v letošním roce v každém případě), není ještě o podobě lávky rozhodnuto.
Rozhodovat by se mělo v lednu.

18. 12. 2014
Zveřejňujeme

otevřený dopis společnosti ellement

z 17. 12.

Vážení představitelé města,
dovolujeme si vás oslovit na základě informací, které jsme získali díky TV reportáži ze 7. 12. 2014 prezentující průběh výběru lávky přes řeku Lubinu pro pěší a cyklisty v Příboře.

Jsme architektonická kancelář ellement, autoři návrhu představeného pod číslem 5, lávky s „betonovou zídkou“ s průhledy. Připomínky, které následně po prezentaci vzešly a jsou i součástí reportáže v TV, nás vedly k zamyšlení. Naším záměrem bylo vytvořit lávku, která by žila s městem, nebyla jen průchodem - spojnicí přes řeku, ale měla příběh, osobitý charakter, přirozeně stárla. Byla navržená přímo pro město Příbor, pro kontext ve kterém se nalézá tak, aby se svým prostředím lépe srostla.

Je škoda, že v zadání soutěže nebyly zmíněny sociální aktivity, které na lávce probíhají, mohly být v návrhu zohledněny.

Plné zábradlí v našem návrhu vytváří na první pohled bariéru, ale i v návrhu číslo 1., který má zábradlí průhledné, je pozorování vodní hladiny pro děti znesnadněné sklonem zábradlí a přesahem betonové konstrukce přes okraj (viz obrázek v příloze). Obdobné zábradlí je ve Zlíně na nových mostech přes Dřevnici (viz foto v příloze). Příjemný pocit ze starých trubkových zábradlí, kdy se člověk naklání nad hladinu, zmizel. Krmení kachen se z mostu přirozeně přesunulo na břeh. Kultivace břehu řeky Lubiny by tak mohla být další příjemným pobytovým prostorem. Přikládáme ukázku takového řešení u řeky Loučné v Litomyšli od arch. Pleskota.

Chceme, aby veřejný prostor žil, ne abychom v něm vytvářeli překážky. S otvory v betonové zídce se dá ještě pracovat, dají se směřovat na hladinu, ve střední části zvětšit průměr nebo jejich četnost. V naší prezentaci byla nastíněna ukázka práce s průhledy, ale definitivní podoba se dá ještě dohledat. Ideová soutěž, tak jak byla zadaná, nemusí nutně vézt k definitivnímu řešení. Výsledkem může být výběr týmu, který dané řešení dopracovává. Připomínky a komentáře vznikající v průběhu konzultací nad návrhem jsou tvůrčí proces, který se může promítnout do konečné podoby návrhu.

Myslíme, že základní myšlenka našeho návrhu je silná a dá lávce příběh a život. Je otázkou, jak velký důraz klást na jednorázové akce jako je házení Moreny atd. Za zvážení také stojí, zda je požadavek na viditelnost hladiny dětmi pro místo natolik zásadní. Pokud však ano, je možné to řešit úpravou návrhu.

Konzultovali jsme problematiku s kolegyní architektkou a matkou dvou dětí, která má k životu lávky zajímavé postřehy (citujeme z jejího e-mailu):

„.. jako matka lítacích dětí jsem byla na vážkách. Ty lampionky, Moréna a kačenky jsou dost na city. Ale už nejsem - jedna strana umožňuje všem dětem (i těm, co nepřevyšují zábradlí) koukat dolů po celé délce mostu a druhá je zábavná nejen při akcích typu "něco tu teď plave, jdeme se na to kouknout", ale pořád, každý den - a to je důležitější, ne? Dalekohledy fungují i bez kačen. Udělala bych jich tam víc!!! Děti budou "lítat" ze strany na stranu ne párkrát do roka při nějaké akci, nebo když párkrát v zimě půjdou hodit starý rohlíky kačenám (které tam nemusí pokaždé být), ale kdykoli, když půjdou přes most. Budou lítat jednak ze strany na stranu, ale taky od jednoho dalekohledu k dalšímu.“

Chtěli bychom vytvořit kvalitní architektonické dílo, které obohatí svou podobou město a bude přínosem pro občany. Naše ambice je, aby architektonická kvalita, která byla v Příboře vytvářena v minulosti byla posílena soudobou vrstvou. Podobně, jak se to děje dnes v Litomyšli.

Chápeme, že zodpovědnost, která je na vás v tuto chvíli kladena je velká, ale vězte, že cíl máme společný. Věříme, že se lávka podaří zdárně zrealizovat. I u revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně byly na začátku obavy a negativní reakce a po realizaci se stal prostor u obyvatel velmi oblíbený a slaví úspěchy i u odborné veřejnosti. Posledním z nich je nominace na evropskou cenu architektury Miese van der Rohe za Českou republiku. (Pro zajímavost přikládáme dokument o realizaci: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10624362863-refres-h/413236100081002-gahuruv-prospekt)

Zdravíme ze Zlína a přejeme klidné a příjemné vánoční svátky
za ellement
Ing. arch. Jitka Ressová PhD.
Ing. arch. Hana Maršíková
MgA. Jan Pavézka

Pozn.: na této straně dole jsou fotografie týkající se dopisu
obr. č. 7 - Litomyšl
obr. č. 8 - Zlín

----------------------------------
Rozhovor s panem starostou Bohuslavem Majerem - po zasedání Rady města Příbora - téma lávka
http://www.youtube.com/watch?v=AA0MwJs5rjc

16. 12. 2014 - zasedání zastupitelstva - 18. 12., už tento týden

18. 12. se sejdou zastupitelé na svém 2. zasedání. To první bylo ustavující. Na druhém budou poslanci už projednávat body týkající se např. kompetencí místostarostky,
zazní zprávy z výborů,
bude se jednat o pozemcích - výkupu, převodu, darování,
projedná se 3. změna letošního rozpočtu,
bude předložen návrh rozpočtu na rok 2015,
dozvíme se, zda zůstane poplatek za svoz odpadu na r. 2015 stejný jako letos,
budeme informováni o aktuálním stavu plánované zástavby Za školou,
zastupitelé si stanoví zásady pro poskytování cestovních náhrad a náhrad výdělku v souvislosti s výkonem své funkce.
A kde je ona diskutovaná lávka přes Lubinu?
Je ukryta v návrhu rozpočtu na rok 2015 - pokud tady nikdo toto téma nerozkryje, pak zůstane u usnesení rady - bude se rozpracovávat lávka s betonovou zídkou. Pokud se rozběhne diskuse - kdo ví, jak dopadne. Pan starosta v rozhovoru pro LTV uvedl - nechť rozhodne všech 23 zastupitelů. On sám řekl, že hlasoval pro betonovou zídku - byl tedy pro výjimečnost. Přiznal, že nově navrhovaná lávka, která zvítězila pouze v internetovém hlasování, v přímém hlasování při konkrétní prezentaci návrhů a v hlasování na radnici, nikoli. Tam, kde hlasovali převážně místní, tam betonová zídka zelenou nedostala. Tam zvítězila jednoduchá linie lávky.
Hodnocení odborné poroty se účastnil jen jeden člověk, který pravidelně po dnešní lávce chodí,a to paní místostarostka Dana Forišková. V porotě byli zastoupeni dva architekti, dva zástupci radnice - vedoucí odboru rozvoje a odboru investic, jedna zástupkyně Národního památkového ústavu.
Hodnotily se:
1. splnění požadavků zadání
2. kvalita architektonického návrhu
3. náklady na realizaci
4. cen a dalších stupňů projektové realizace.
O zachování funkčnosti lávky řeč nebyla.
Zajímavé je hledisko památkové péče k návrhu vybranému radou města z července 2014:
"Samostatný návrh bez vazby na památkově chráněné prostředí hodnotíme jako velmi zajímavý a originální nápad. Nicméně v rámci památkově chráněného prostředí je negativně vnímáno jeho mohutné provedení a tvorba pohledové bariéry v rámci neprůhledného zábradlí, které brání v průhledu na historické jádro města. Pohled na vrch s farním kostelem od řeky Lubiny je natolik cenný, že považujeme za zbytečné jej rušit souvislou neprůhlednou bariérou (betonového zábradlí). Lávka pro pěší by se měla vyznačovat lehkostí a hodnotné průhledy na historické jádro města by mělo spíše podtrhovat, než jim konkurovat či odpoutávat jejich pozornost. Také tento návrh doporučujeme k případnému dopracování."
Společnost materiál tedy dopracovala. Pro laiky se na první pohled mnoho nezměnilo - zídka zůstala.
V druhém kole hodnocení jsme vyjádření památkové péče k tomtu návrhu nezaznamenali.
Komise tento návrh i podruhé vyhodnotila jako nejlepší - s tím, že "je to návrh originální,jedinečný, svou asymetrií reagující na dané místo. Hlavní předností je elegance, jednoduchost, silný výtvarný efekt. Návrh je soudobým řešením inspirovaným historickými kamennými mosty.... Návrh splňuje požadavky zadání a svou jedinečností může být velkým přínosem pro město Příbor."

U lávky, která zvítězila u veřejnosti přítomné na setkání a u hlasování na radnici (výstava návrhů), odborná porota uvedla: "Návrh byl shledán jako materiálově a konstrukčně "čistý", nicméně chybí mu architektonický přesah, originalita, jedinečnost - lze si jej představit kdekoli jinde, nemá vztah k danému místu. Vzhledově také asociuje silniční mosty. Z hlediska památkové péče se jedná o stylově čistý návrh, který respektuje okolní prostředí a zachovává průhledy na historické jádro města."
Na jedné straně nemá vztah k místu, na straně druhé ho respektuje.
Čerpali jsme z materiálů Rady města Příbora, které jsou dostupné na radnici, když požádáte o nahlédnutí a svůj požadavek potvrdíte podpisem.

A nakonec - proč by se mohlo hovořit o podobě lávky v souvislosti s rozpočtem? Jiná možnost zatím není - do programu lávka není zařazena. V rozpočtu je ale položka 630 tisíc korun na projektovou dokumentaci k lávce a právě tady a právě proto by se mohlo diskutovat...mohlo, ale nemuselo.


Došlo k dalšímu posunu

27. 11. 2014
Nová Rada města Příbora 26. 11. 2014 rozhodla "v souladu s výsledky hodnocení oslovit pro přípravu dalších stupňů projektové dokumentace zpracovatelský tým Ellement zastoupený Ing. arch. Jitkou Ressovou, Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČO: 680 197 93."
Tento tým představil návrh č. 5 - tedy lávku s jednou stěnou betonovou.
Dole obrázky č. 5 a 6.

Tento návrh zvítězil i u odborné poroty ještě před představením návrhů veřejnosti. Jedním z argumentů byl, jak nám řekla paní místostarostka Dana Forišková - že v tomto případě půjde o skvost, výjimečnou stavbu, na kterou se budou jezdit dívat turisté. Taková lávka daleko široko není.
A my dodáváme: a tak tu budou turisté jezdit nejen za Freudem, ale i za lávkou přes Lubinu. :-)
Bývalá rada města se však s tímto návrhem neztotožnila natolik, aby rozhodla o jeho dalším rozpracování.
Proto uložila pracovníkům odboru rozvoje příborské radnice zveřejnit podoby lávky na webových stránkách města. Pracovníci odboru se ještě navíc rozhodli návrhy představit veřejně - na setkání s autory návrhů. Setkání se uskutečnilo v refektáři. Na tomto setkání se dle slov bývalého pana starosty Milana Strakoše většina přiklonila k variantě č. 1 - tedy k jakési klasické eleganci - k lávce podobné té dnešní, včetně "průhledného" zábradlí z obou stran. Besedující - musíme připomenout, že přišli Příboráci, tedy lidé, kteří po lávce skutečně chodí a využívají ji. Ti argumentovali tím, že lávka slouží nejen k přecházení, ale také ke krmení kačen a k různým atraktivitám - pouštění Moreny, pouštění lampionků .. aj. akcím..., na něž je třeba vidět z obou stran, protože děti "lítají" od jednoho zábradlí k druhému.
Naposledy to bylo patrné 17. listopadu, kdy během oslav Mezinárodního dne veteránů, během pouštění lampionků štěstí. Jakmile si děti pustily lampionek po řece, utíkaly na lávku a několik desítek najednou jich sledovalo,jak se jejich lampionky vyhouply zpoza lávky a plují dál...
O nadšení, které panovalo na lávce, se mohli přesvědčit i pan starosta a paní místostarostka. Zda se účastnili členové odborné poroty, nevíme.

Následně byla zveřejněna anketa na webu města i s fotografiemi a s odkazem na návrhy. Kdo chtěl, si mohl rozkliknut návrhy, kdo ne, hlasoval dle zveřejněné fotky. Byly zveřejněny pohledy z jihu na sever. Opačný pohled nikoli. Až do víkendu před ukončením hlasování vedla varianta č. 1. Poté začaly naskakovat hlasy i poslednímu návrhu (č. 5) a ten také nakonec zvítězil rozdílem necelých 10 procent hlasů. Konkrétně návrh č. 1 získal 41 % hlasů, návrh č. 5 - 49 %.
Jakou váhu rada města dala veřejnému hlasování a jakou hlasování internetovému, kde se vyjadřují nejen místní, se zeptáme.

A do třetice - další možnost, kdy jste mohli dát hlas "svému" návrhu, bylo odevzdání anketního lístku přímo na radnici. V patře budovy byly všechny návrhy zřetelně vystaveny. Výsledky tohoto hlasování zatím zveřejněny nebyly.

Ve zprávě v LTV jsme uvedli, že všechna tři hlasování mají pouze podpůrný charakter a definitivně musí rozhodnout zastupitelstvo. Zda bude rozhodovat už pouze o variantě č. 5, která bude rozhodnutím rady rozpracována, se zeptáme a uvedeme ve zpravodajství s premiérou další neděli.

BENÁTSKÁ LÁVKA NA WEBU MĚSTA - HLASOVÁNÍ SKONČILO

3. 11. 2014
Hlasování v anketě skončilo.
Největší zájem vzbudily návrhy č. 1 a č. 5 a pětka v hlasování - zaregistrovali jsme do 400 hlasujících /počet bude určitě upřesněn v materiálu, který bude k tomuto tématu zpracován/předstihla variantu č. 1 o necelých 10 %. Přesnější info jsou k dispozici na příborské radnici. Návrh lávky má na starosti odbor rozvoje města.


BENÁTSKÁ LÁVKA NA WEBU MĚSTA - MŮŽETE HLASOVAT, KTERÝ NÁVRH SE VÁM LÍBÍ NEJVÍCE

23. 10. 2014
Návrhů je pět a každá varianta je poměrně podrobně představena.
http://www.pribor.eu/public/kapitola.phtml?kapitola=137564
Každou si prostudujte, pročtěte komentáře (někde je uveden materiál - beton, dřevo, kov, jsou uvedeny i technické údaje, případně si všimněte možnosti nasvětlení... atd.) a dejte hlas té - podle vás nejvhodnější do našeho města, nejvhodnější do části pod kostelem, možná i nejkrásnější...
Rozhodněte se, po které lávce byste rádi v Příboře od jara do zimy chodili. Můžete volit mezi lávkami s jednoduchým zábradlím (1 až 4), skrz které je vidět v obou směrech. Můžete volit lávku s řešením, kdy z jedné strany je zábradlí, z druhé betonová zídka s průzory (5). Můžete volit zaoblenou eleganci (1 nebo 4), rozhodnout se, zda je lepší dřevo (č. 3) nebo beton (1, 2, 4, 5)... atd. Rozhodovat u vás může více faktorů.
Hlasujte zejména ti, kteří tudy pravidelně - ať už sami, nebo se svými partnery či dětmi chodíte.
Fotografie uvádíme i zde na této straně /návrh č. 5 je uveden z obou směrů - z jihu i ze severu/, nejsou ale u nich uvedeny popisy - ty najdete na už zmíněných stránkách města:
http://www.pribor.eu/public/kapitola.phtml?kapitola=137564
Hlasovat můžete jen jednou z jednoho počítače. Proto si návrhy dobře prohlédněte. Kliknutím v anketě - rovnou hlasujete.
http://www.pribor.eu/ankety/index.phtml?&menu=4638

Návrhy jsou k vidění také v prvním patře radnice na panelech. Na radnici můžete hlasovat písemně - vyplněním anketního dotazníku. Termín ukončení hlasování je stanoven na 31. 10. 2014.

Informace k setkání v klášteře - k veřejnému projednávání 16. 10., částečně k návrhům lávky a hlavně k výsledku hlasování po prezentaci návrhů se dovíte ve zprávách LTV s premiérou v neděli 26. 10.
To je tady:
http://www.youtube.com/watch?v=hVILXT7XiE8

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2020 | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage