LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz03. zasedání ZM 2015

3. zasedání Zastupitelstva města Příbora - čtvrtek 29. 1. 2015,
jednací sál piaristického kláštera v Příboře.
Program 3. zasedání ZM

3/1 Zahájení, schválení programu

3/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

3/3 Kontrola přijatých usnesení

3/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM

3/5 Zprávy z činnosti výborů ZM

3/6 Majetkoprávní záležitosti
3/6/1 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3249/14,k.ú. Příbor
3/6/2 Převod pozemků u Boroveckých rybníků – Státní pozemkový úřad
3/6/3 Převod pozemků u Boroveckých rybníků – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
3/6/4 Přijetí daru – plynovodní přípojka na pozemku parc. č. 471/2 k.ú. Hájov
3/6/5 Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2180/6,2201/3, 2215/10 a 2215/11 v k.ú. Příbor - ÚZSVM
3/6/6 Prodej pozemků v lokalitě „Za školou Npor. Loma“

3/7 Hlavní program
3/7/1 Informace o stavu rozpracovanosti investičních akcí města.
3/7/2 Jednací řád ZM

3/8 Organizační záležitosti
3/8/1 Čerpání prostředků §3635 Projekty všeobecně + podklady pro dotace
3/8/2 Informace k podaným a připravovaným žádostem o dotace
3/8/3 Lávka přes Lubinu
3/8/4 JSDH Příbora nový vůz
3/8/5 Vyhodnocení veřejné finanční podpory

3/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

3/10 Zpráva návrhové komise

3/11 Závěr

Soubory ke stažení

ZM 2015, 03-1. Zahájení, schválení.wmv (velikost: 19844kB, typ: WMV)
ZM 2015, 03-2. Zpráva o činnosti rady.wmv (velikost: 10456kB, typ: WMV)
ZM 2015, 03-3. Kontrola přijatých usnesení.wmv (velikost: 6332kB, typ: WMV)
ZM 2015, 03-4. Zpráva o vyřízení připomínek.wmv (velikost: 8172kB, typ: WMV)
ZM 2015, 03-5. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 13813kB, typ: WMV)
ZM 2015, 03-6. Majetkoprávní záležitosti - pozemky, převody, žádosti.wmv (velikost: 66065kB, typ: WMV)
ZM 2015, 03-7-1. Info. o rozpracovanosti invest. akcí, odbor investic a správy majetku.wmv (velikost: 61925kB, typ: WMV)
ZM 2015, 03-7-2. Jednací řád - návrhy změn - mj. zveřejňování materiálů do ZM na webu města.wmv (velikost: 76812kB, typ: WMV)
ZM 2015, 03-8-1. Čerpání prostředků-podklady pro dotace.wmv (velikost: 13625kB, typ: WMV)
ZM 2015, 03-8-2. Info k podaným žádostem o dotaci.wmv (velikost: 20179kB, typ: WMV)
ZM 2015, 03-8-3. Lávka přes Lubinu - návrhy, diskuse.wmv (velikost: 180981kB, typ: WMV)
ZM 2015, 03-8-4. JSDH (hasiči) výměna vozidel, nové auto.wmv (velikost: 26551kB, typ: WMV)
ZM 2015, 03-8-5. Vyhodnocení řízení pro veř. fin. podporu - výjimky.wmv (velikost: 59265kB, typ: WMV)
ZM 2015, 03-9. Návrhy, připomínky a podněty členů ZM - osadní výbor Klokočov, náplně činnosti komisí a výborů.wmv (velikost: 56960kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage