LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz05. zasedání ZM 2015

Program 5. zasedání ZM - 26. 3. 2015
5/1 Zahájení, schválení programu, složení slibu člena Zastupitelstva města Příbora
5/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora
5/3 Kontrola přijatých usnesení
5/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
5/5 Zprávy z činnosti výborů ZM, volba předsedy KV Zastupitelstva města Příbora
5/6 Změna zakladatelské listiny SMMP
5/7 Majetkoprávní záležitosti

5/7/1 VB – kanalizace koupaliště
5/7/2 Mlýnský náhon
5/7/3 Pozemky u „Farské stodoly“
5/7/4 Prodej pozemku - Tomková
5/7/5 Prodej pozemku - Kuděla
5/7/6 Prodej pozemků Klokočov - Hončovi
5/7/7 Prodej pozemků – mini ZOO
5/7/8 Prodej plochy Z 69 - Krkoškovi
5/7/9 Prodej pozemku – ul. Švédská
5/7/10 BDS – úprava přechodů
5/7/11 Dům č.p. 43 v Příboře
5/8 Hlavní program
5/8/1 Návrh 1. změny rozpočtu města Příbora na rok 2015
5/8/2 Veřejný pořádek a bezpečnost (zpráva za období roku 2014)
5/8/3 Návrh akcí programu regenerace MPR pro rok 2015
5/8/4 Návrh na přidělení finanční podpory na investice a velkou údržbu sportovním organizacím pro rok 2015
5/8/5 Monitoring plnění „II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 – 2017“
5/8/6 Monitoring plnění „Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2013 – 2017“
5/8/7 Informace o průběhu zpracování strategického plánu města do roku 2022, projednání Banky projektů 2015 – 2018 a Akčního plánu 2015 – 2016.
5/8/8 Návrh na přidělení veřejné finanční podpory žadatelům pro rok 2015.
5/8/9 Analýza stavu veřejného osvětlení a návrh technického opatření
5/8/10 Informace o vývoji situace v SMMP, s. r. o.
5/9 Organizační záležitosti
5/9/1 Změna katastrální hranice
5/9/2 Osadní výbor Klokočov
5/9/3 Dovybavení JSDH speciální technikou
5/9/4 JSDH Příbor – bezúplatné převody
5/9/5 Žádost o prodloužení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci
5/10 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
5/11 Zpráva návrhové komise
5/12 Závěr

ZÁZNAM ZASEDÁNÍ JE PO JEDNOTLIVÝCH BODECH UVEDEN V SOUBORECH NA TÉTO STRÁNCE.
Poprvé jsme pořizovali záznam z onlinu přenosu. Bohužel v některých částech došlo při ukládání videa k výpadkům, který nebyl při přenosu zaznamenán. Projevil se až ve studiu. Omlouváme se.
Příště budeme vysílat zasedání opět přímým přenosem, záznam ale pořídíme "postaru".

27. 3. 2015
Vyjádření Strany zelených k poslednímu zasedání:
http://pribor.zeleni.cz/tajemne-zahrady/
Tajemné zahrady - mimo jiné zde
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=625
tento odkaz
02 a 03-2015, 08. Tajemná zahrada - veřejné setkání.wmv
najedete na uvedené stránce.

K zasedání se vyjadřuje také Pavel Netušil - TOP 09.
http://sites.google.com/site/top09pribor/home//

26. 3. 2015
PŘÍMÝ PŘENOS ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 26. 3. 2015 - ZKUŠEBNÍ - ukončen ve 21.50 hod.

Dnes 26. 3. 2015 došlo v souvislosti se stavebními pracemi v zahradě k přerušení dodávky elektrické energie do kláštera.
Závada byla opravena a dodávka energie obnovena kolem 15. hodiny.
Body navržené Ing. Milanem Gabzdylem - tajemná zahrada a teplo z kotelny Nerudovy nebyly zařazeny do programu jednání. Nenašel se dostatek hlasů.
* Po hodině a 25 minutách jednání se rozhoduje o domě č. 43.
* Po 40 minutách zastupitelé neodsouhlasili hned první bod usnesení - hlasovali o výši, do které by město mohlo při koupi domu jít. Paní místostarostka navrhla 1,5 mil. Kč.
Pro: J. Malík, V. Trojčinská, A. Polách, L. Nenutilová, J. Krkoška, D. Forišková, M. Střelka, M. Gabzdyl, Š. Gachová, P. Netušil.
Proti: D. Krišák, I. Vaněk, E. Rumpíková, J. Polášek, F. Berger, J. Myška.
Zdržel se: R. Jurečka, I. Žárská. M. Monsport, B. Majer, M. Jurečka, V. Putala,
Návrh nebyl přijat. Scházely dva hlasy.
Město dům kupovat nebude.
* 2 hod. 15 minut - projednávání 1. změny rozpočtu.
21.50 hod. zasedání skončilo.

Další přenos proběhne 14. 5. 2015.

Soubory ke stažení

ZM 2015, 05-1. Zahájení, schválení programu.wmv (velikost: 14263kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-2. Zpráva o činnosti Rady.wmv (velikost: 6135kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-3. Kontrola přijatých usnesení.wmv (velikost: 3209kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-4. Zpráva o vyřízení připomínek.wmv (velikost: 30785kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-5. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 9575kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-6. Změna zakladatelské listiny SMMP.wmv (velikost: 10514kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-7. Majetkoprávní záležitosti.wmv (velikost: 151649kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-8-1. Návrh 1. změny rozpočtu.wmv (velikost: 117999kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-8-2. Veřejný pořádek, bezpečnostní situace, MP a PČR.wmv (velikost: 62359kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-8-3. Návrh akcí na dotaci z Programu renegerace MPR.wmv (velikost: 11531kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-8-4. Návrh na přidělení finanční podpory na investice a velkou údržbu organizacím.wmv (velikost: 39742kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-8-5. Monitoring plnění II. Střednědobého plánu sociálních služeb.wmv (velikost: 6774kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-8-6. Monitoring plnění Plánu rozvoje sociálních služeb.wmv (velikost: 6314kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-8-7. Informace o průběhu zprac. strateg. plánu do r. 2022.wmv (velikost: 11008kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-8-8. Návrh na přidělení veřejné fin. podpory žadatelům pro r. 2015.wmv (velikost: 34407kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-8-9. Analýza stavu veřejného osvětlení.wmv (velikost: 44130kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-9-1. Změna katastrální hranice Příbora.wmv (velikost: 77500kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-9-2. Osadní výbor Klokočov, stažení žádosti.wmv (velikost: 2629kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-9-3. Dovybavení JSDH spec. technikou, hasiči.wmv (velikost: 3065kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-9-4. JSDH Příbor-bezúplatné převody.wmv (velikost: 4313kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-9-5. Žádost o prodloužení splatnosti poskytnuté návratné fin. výpomoci.wmv (velikost: 7340kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-9-6. Návrh delegáta do SMVaK.wmv (velikost: 2507kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-10. Návrhy a připomínky, návrhová komise, závěr.wmv (velikost: 24763kB, typ: WMV)
ZM 2015, 05-8-10. Info o vývoji situace v SMMP.wmv (velikost: 11089kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage