LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Sunday 12/16/18
Svátek má Albína

Nejnovější dokumenty

02. zasedání ZM 2018
2018, 49. týden 1 - 7. 12.
2018, 48. týden 24. - 30. 11.
2018, 47. týden 17. - 23. 11.
2018, 46. týden, 10.-16.11.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz06. zasedání ZM 2015

Program 6. zasedání ZM - 14. 5. 2015

6/1 Zahájení, schválení programu, složení slibu člena Zastupitelstva města Příbora
6/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora
6/3 Kontrola přijatých usnesení
6/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
6/5 Zprávy z činnosti výborů ZM, volba předsedy KV Zastupitelstva města Příbora
6/6 Majetkoprávní záležitosti

6/6/1 Výkup pozemku parc. č. 1966/4 k.ú. Příbor
6/6/2 Dům č.p. 43 v Příboře
6/7 Hlavní program
6/7/1 Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace majetku města Příbora za rok 2014
6/7/2 Zpráva o stavu pohledávek města Příbora a jeho organizací k 31. 12. 2014
6/7/3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2014
6/7/4 Závěrečný účet města Příbora za rok 2014
6/7/5 Schválení účetní závěrky města Příbora za rok 2014
6/8 Organizační záležitosti
6/8/1 OZV - systém nakládání s odpady
6/8/2 TIC termín zahájení provozu (revokace usnesení ZM 34/8/5/2)
6/8/3 Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům ZM, členům RM, předsedům výborů ZM, komisí RM a členům komisí a výborů.
6/8/4 Delegace na valnou hromadu společnosti ASOMPO, a. s.
6/8/5 Informace ohledně vývoje situace v SMMP, s. r. o.
6/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
6/10 Zpráva návrhové komise
6/11 Závěr


ZÁZNAM ZASEDÁNÍ JE PO JEDNOTLIVÝCH BODECH UVEDEN V SOUBORECH NA TÉTO STRÁNCE.

Soubory ke stažení

ZM 2015, 06-1. Zahájení, schválení, složení slibu člena ZM.wmv (velikost: 57099kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-2. Zpráva o činnosti Rady města Příbora.wmv (velikost: 97662kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-3. Kontrola přijatých usnesení.wmv (velikost: 4886kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-4. Zpráva o vyřízení připomínek.wmv (velikost: 16919kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-5. Zprávy z činnosti výborů ZM.wmv (velikost: 56011kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-6. Majetkoprávní záležitosti-anonymizace.wmv (velikost: 76524kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-7-1. Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace majetku.wmv (velikost: 9511kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-7-2. Zpráva o stavu pohledávek.wmv (velikost: 11207kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-7-3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.wmv (velikost: 12951kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-7-4. Závěrečný účet města.wmv (velikost: 17095kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-7-5. Schválení účetní závěrky.wmv (velikost: 24296kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-7-5. Schválení účetní závěrky.wmv (velikost: 24296kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-8-1. OZV - systém nakládání s odpady.wmv (velikost: 67740kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-8-2. Tur. infocentrum - termín zahájení provozu.wmv (velikost: 21304kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-8-3. Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům ZM.wmv (velikost: 58923kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-8-4. Delegace na valnou hromadu spol. ASOMPO.wmv (velikost: 24360kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-8-5. Info. ohledně vývoje situace v SMMP.wmv (velikost: 29032kB, typ: WMV)
ZM 2015, 06-9. Návrhy, připomínky a podněty čl. ZM.wmv (velikost: 274957kB, typ: WMV)

ZPRÁVY AKTUÁLNĚ | DEBATY 2018 | VOLBY 2018, ZM | ZPRÁVY 2018 | POSLANCI 2014-2018 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM | ZPRÁVY 2017 | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | FOTOGALERIE, různé | SVATBY | INZERCE | BLAHOPŘÁNÍ | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage