LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz08. zasedání ZM 2015, září

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA 24. 9. 2015
14 dní od konání uvádíme záznam v anonymizované podobě i na webu.
Zázanm uvádíme po jednotlivých bodech za programem.

Materiály v anomynizované podobě jsou k nahlédnutí poprvé na webu města!!
http://www.pribor.eu/obcan/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/?page=1

PROGRAM
8/1 Zahájení, schválení programu, složení slibu člena Zastupitelstva města Příbora
8/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora
8/3 Kontrola přijatých usnesení
8/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
8/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
Zápis OV Hájov č. 9
Zápis OV Hájov č.10
Zápis OV Prchalov č.9
Zápis FV č.7
Zápis KV č.3
Zápis KV č.4
Návrh rozpočtu OV Hájov na rok 2016
Návrh rozpočtu OV Prchalov na rok 2016
8/6 Majetkoprávní záležitosti
8/6/1 VB – přeložka kanalizace obchvat
8/6/2 Směna pozemků – Mikš
8/6/3 Výkup pozemku – SŽDC
8/6/4 Výkup pozemku
8/6/5 Lokalita za školou
8/6/6 Výkup pozemků u koupaliště
8/7 Hlavní program
8/7/1 Návrh rozpočtů osadních výborů na rok 2016

8/7/2 Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30. 6. 2015
8/7/3 Výsledek hospodaření města Příbor za 1. pololetí roku 2015
8/7/4 Návrh způsobu organizace kultury po zprovoznění KD
8/7/5 Vyřazení pohledávek po bývalé Domovní správě
8/7/6 Návrh 3. změny rozpočtu města Příbor
8/7/7 2. změna rozpočtu města Příbor na rok 2015 – oprava usnesení č. 7/7/1/3
NOVÝ BOD - FINANCOVÁNÍ KULTURNÍHO DOMU
Jde o žádost Regionální operační rady, zda město, pokud nedostane dotaci, je schopno stavební úpravy uskutečnit i bez dotace.
Je schopno, peníze má na akci schváleny v rozpočtu.
8/8 Organizační záležitosti
8/8/1 JSDH Příbor - bezúplatné převody
8/8/2 Dodatek zřizovací listiny TS
8/8/3 Lávka přes řeku v Příboře – architektonická soutěž
8/8/4 Návrh na zrušení Směrnice o odměňování u příležitosti svatebních obřadů a vítání občánků
8/8/5 Pravidla pro poskytování VFP
8/8/6 Obecně závazná vyhláška č. /2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
8/8/7 Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na nákup dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany
8/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
návrhy a připomínky stojí za zhlédnutí
8/10 Zpráva návrhové komise
8/11 Závěr
Ve 23.12 hodin, po sedmi a půl hodinách zasedání končí...
Komentář během zasedání - http://www.televize-pribor.cz/?clanek=592

Soubory ke stažení

ZM 2015, 08-1. Zahájení 8. zasedání ZM Příbor.wmv (velikost: 22126kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-2. Zpráva o činnosti rady.wmv (velikost: 5676kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-3. Kontrola přijatých usnesení.wmv (velikost: 4339kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-4. Zpráva o vyřízení připomínek- ubytovna, ASOMPO, reorganizace úřadu.wmv (velikost: 50712kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-5. Zprávy z činnosti výborů, statuty výborů - ano či ne, veřejné zakázky na webu, pravomoc kontrolního výboru.wmv (velikost: 90154kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-7-1. Návrh rozpočtů osadních výborů.wmv (velikost: 25130kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-7-2. Zpráva o stavu pohledávek.wmv (velikost: 9058kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-7-3. Výsledek hospodaření města.wmv (velikost: 0kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-7-5. Vyřazení pohledávek po bývalé Domovní správě.wmv (velikost: 8143kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-7-6. Návrh 3. změny rozpočtu, vč. tělocvičny ZŠ Npor. Loma, stav.wmv (velikost: 46660kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-7-7. 2. změna rozpočtu - oprava usnesení a financování Kulturního domu.wmv (velikost: 11635kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-8-1. JSDH bezúplatný převod.wmv (velikost: 7504kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-8-2. Dodatek zřizovací listiny Technických služeb Příbor.wmv (velikost: 24098kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-8-3. Lávka přes Lubinu- architektonická soutěž.wmv (velikost: 11964kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-8-5. Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory - kdo má rozhodovata o jakých částkách.wmv (velikost: 129532kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-8-6. Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sport. a kult. podniků.wmv (velikost: 29595kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-8-7. Poskytnutí dotace kraje hasičům.wmv (velikost: 8645kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-9. Návrhy a připomínky a závěr, zajímavé informace pro všechny.wmv (velikost: 95989kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-6. Majetkoprávní záležitosti, směny a výkupy, lokalita Za Školou a plot, pozemky u koupaliště - výkup.wmv (velikost: 277077kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage