LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz11. zasedání ZM 2015, prosinec

11. zasedání Zastupitelstva města Příbora 17. 12. 2015,
- začátek v 16 hodin, konec 19.55 hod.
Zasedání mělo hladký průběh.

PROGRAM
Zahájení, schválení programu
Zpráva o činnosti Rady města Příbora
Kontrola přijatých usnesení
Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
Zprávy z činnosti výborů ZM
Majetkoprávní záležitosti

*Darovací smlouva – zastávka Příbor Točna-Moravskoslezský kraj
*Darovací smlouva – Lávka pro pěší a cyklisty – Moravskoslezský kraj
*Výkup stavby na pozemku parc. č. 2911, k.ú. Příbor – Alena Jakubíková
*Nabytí pozemku parc. č. 3279/266 k.ú. Příbor – Lávka pro pěší a cyklisty
*Výkup pozemku a VB - Polášek
*Prostranství před BD – sídliště Benátky (pozemky před garážemi - vjezdy do domů) - diskutovalo se....
*Lokalita „Za školou Npor. Loma“- dopravní napojení (vstup do nové lokality) - pouze informace

Hlavní program
*TJ - žádost o peníze na energie
*5. změna rozpočtu města Příbora na rok 2015
*Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2016 (provozní)
*Rozpočtový výhled města Příbora na roky 2017-2018
*Plán práce ZM na 1. pololetí roku 2016

Organizační záležitosti
*Propojení ulice Karla Čapka se zahradou PK v Příboře
*Smlouva o spolupráci – Lašská brána Beskyd
*Návrh zřizovací listiny Technických služeb města Příbora
*Žádost o prodloužení splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci – ZŠ Jičínská
*Smlouva o bezúplatném převodu majetku – Technické služby
*Žádost o převod finančního příspěvku na renovaci pískovcového kříže na Prchalově
*Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji (návrh zní podpořit dotaci 5 %)
*OZV o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
*OZV – poplatek za komunální odpad
*Směrnice č..... /2015 k udělování Cen obce a čestného občanství (půjde o jednu změnu - současná směrnice neumožňuje udělovat titul in memoriam, ze stávající směrnice je proto vypuštěno - v souvislosti s udělením ocenění slovo - žijících. Titul - cena obce a čestné občanství in memoriam se přímo neuvádějí, ale předpokládají se.)

Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

Zpráva návrhové komise

Závěr

ZAJÍMAVÉ: TÝKÁ SE BODU 11-6. Majetkoprávní záležitosti
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/pribor-zastupitele-se-handrkovali-kvuli-pozemkum-20160107.html
Zajímavé:
TEPLO A VYÚČTOVÁNÍ - Z JEDNÁNÍ ZASEDÁNÍ
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/clenove-druzstva-maji-platit-statisice-20160117.html
- PRŮBĚH JEDNÁNÍ ZDE:
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=699 - bod s rozpočtem

Soubory ke stažení

ZM 2015, 11-1. Zahájení, schválení.wmv (velikost: 88107kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-2. Zpráva z činnosti rady.wmv (velikost: 19368kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-3. Kontrola přijatých usnesení.wmv (velikost: 26793kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-4. Zpráva o vyřízení připomínek.wmv (velikost: 108847kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-5. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 95277kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-6. Majetkoprávní záležitosti - anonymizace.wmv (velikost: 781744kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-7-1. TJ - žádost - peníze.wmv (velikost: 58971kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-7-2. 5. změna rozpočtu.wmv (velikost: 100141kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-7-3. Návrh rozpočtu na r. 2016.wmv (velikost: 310093kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-7-4. Rozpočtový výhled na r. 2017-18.wmv (velikost: 27833kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-7-5. Plán práce ZM na r. 2016.wmv (velikost: 71483kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-8-1. Propojení ulice K. Čapka a zahrad.wmv (velikost: 32601kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-8-3. a 5. Návrh zřizovací listiny TS a smlouva o bezúplatném převodu majetku.wmv (velikost: 81869kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-8-4. Žádost o prodloužení splatnosti poskytnuté dotace - ZŠ Jičínská.wmv (velikost: 35337kB, typ: WMV)
ZM 2015, 08-8-6. Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sport. a kult. podniků.wmv (velikost: 29595kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-8-7. Kotlíková dotace, příspěvek města.wmv (velikost: 106590kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-8-8. OZV o zákazu požívání alkoholu na veř. prostr.wmv (velikost: 27560kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-8-9. OZV poplatek za komunální odpad.wmv (velikost: 25800kB, typ: WMV)
ZM 2015, 11-9. Návrhy, připomínky a podněty.wmv (velikost: 94302kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage