LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz13. zasedání ZM 2016, březen

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBORA 23. 3. 2016
on line vysílání středa od 16.00 hodin
záznam v anonymizované podobě do 14 dnů od zasedání zde na webu
PROGRAM 13. zasedání
13/1 Zahájení, schválení programu
13/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora
13/3 Kontrola přijatých usnesení
13/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
13/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
13/6 Majetkoprávní záležitosti
13/6/1 Účelová komunikace ul. Lesní – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
13/6/2 Převod pozemku parc. č. 677/5 k. ú. Klokočov u Příbora
- Státní pozemkový úřad
13/6/3 Dopravní napojení lokality „Za školou Npor. Loma“
– dodatek ke smlouvě
13/6/4 Prodej nemovitostí – objekt č. p. 586 a pozemky na
ul. Masarykově
13/7 Hlavní program
13/7/1 Veřejný pořádek a bezpečnost (zpráva za období r. 2015)
13/7/2 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na provoz a činnost pro rok 2016
13/7/3 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na materiálně technickou základnu pro rok 2016
13/7/4 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory – grantů pro rok 2016
13/7/5 Vyhodnocení řízení pro posyktování veřejné finanční podpory – prevence kriminality 2016
13/7/6 Program regenerace MPR a MPZ – akce na rok 2016
13/7/7 Návrh 1. změny rozpočtu na rok 2016
13/7/8 Informace o stavu rozpracovanosti investičních akcí města
13/7/9 Kontrola plnění II. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 - 2017
13/7/10 Kontrola plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2013 – 2017
13/8 Organizační záležitosti
13/8/1 Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům ZM, členům RM, předsedům výborů ZM, předsedům komisí RM a členům komisí a výborů.
13/8/2 Směrnice č… /2016 k udělování Cen obce a čestného občanství
13/8/3 Zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Příbor – místní část Prchalov
13/8/4 Delegace na Valnou hromadu spol. ASOMPO a.s.
13/8/5 Umístění turistického informačního centra
13/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
13/10 Zpráva návrhové komise
13/11 Závěr

Materiály na jednání ZM /v anonymizované podobě/ jsou na webu města Příbora
http://www.pribor.eu/obcan/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/?kateg=100&sort=3&search=&page=1
Průběžný komentář - http://www.televize-pribor.cz/?clanek=592
Březnové jednání příborských zastupitelů trvalo čistého času 5 a půl hodiny a bylo v mnoha bodech plné emocí, řady dotazů, návrhů a protinávrhů. Opozice - tedy ODS, SZ, SNK - Př. a z TOP 09 jeden zástupce - neměla dostatek hlasů proto, aby prosadila své. 47x se hlasovalo a 47x se přijalo usnesení, tzn. každý návrh prošel - v některých případech jedním - dvěma - třemi hlasy, vč. 1. změny rozpočtu.

Soubory ke stažení

ZM 2016, 13-01. Zahájení.wmv (velikost: 25112kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-02. Zpráva z činnosti rady.wmv (velikost: 8647kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-03. Kontrola přijatých usnesení.wmv (velikost: 26808kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-04. Zpráva o vyřízení připomínek, např. personální záležitosti.wmv (velikost: 84269kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-05. Zprávy z činnosti výborů, kontrolní výbor, Prchalov - zastávka busu, posilovna na Hájově, správce.wmv (velikost: 113983kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-06. Majetkoprávní záležitosti-anonymizace, ul. Lesní, lokalita Za Školou, bývalý dům dětí - prodej.wmv (velikost: 262380kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-07-1. Veřejný pořádek a bezpečnost, hasiči - i proč se ruší jednotka na Prchalově, policie, strážníci.wmv (velikost: 168180kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-07-2. Vyhodnocení řízení veřejná fin. podpora, peníze žadatelům.wmv (velikost: 16071kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-07-3. Vyhodnocení řízení-materiálně tech. základna, peníze žadatelům.wmv (velikost: 19848kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-07-4+5.Vyhodnocení řízení-granty, prevence kriminality, peníze žadatelům, řešení výjimek.wmv (velikost: 68780kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-07-6. Program regenerace MPR MPZ, peníze žadatelům na opravy v MPR.wmv (velikost: 13719kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-07-7. Návrh 1. změny rozpočtu a turistické infocentrum, diskuse - mříže v kostele, kotlíková dotace, audit v SMMP aj..wmv (velikost: 328689kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-07-8. Info. o stavu rozpracovanosti invest. akcí města.wmv (velikost: 4614kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-07-9. Kontrola plnění II. střednědobého plánu.wmv (velikost: 12999kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-08-1. Návrh na úpravu odměn zastupitelům, radním, komisařům.wmv (velikost: 68204kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-08-2. Směrnice k udělování Cen obce, nová směrnice s novými pravidly.wmv (velikost: 32281kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-08-3. Zrušení Jednotky SDH Prchalov, nikoli sboru.wmv (velikost: 4886kB, typ: WMV)
ZM 2016, 13-09. Návrhy a připomínky-anonymizace, opět teplo a SMMP a další....wmv (velikost: 115648kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage