LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz14. zasedání ZM 2016, květen

14. zasedání ZM 19. 5. 2016
záznam na konci stránky - v bodech - dle jednání

Materiály k jednání zde:
http://www.pribor.eu/obcan/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

14/1 Zahájení, schválení programu


14/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

14/3 Kontrola přijatých usnesení

14/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM

14/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
Zápis č. 13 z FV ze dne 14. dubna 2016
Zápis č. 14 z FV ze dne 10. května 2016
Zápis č. 16 z OV Hájov ze dne 14. března 2016
Zápis č. 17 z OV Hájov ze dne 6. dubna 2016
Zápis č. 18 z OV Hájov ze dne 18. dubna 2016
Zápis č. 16 z OV Prchalov
Zápis č. 17 z OV Prchalov

bez dotazů, vše vzato na vědomí

14/6 Zpráva o činnosti dětského zastupitelstva
Slovo dostala Kateřina Neusserová - garant dětského zastupitelstva.
Vysvětluje, co vše dělá dětské zastupitelstvo a je to výčet velmi dlouhý...
spousta práce a akcí je před námi....
Přichází Martina Linartová, žákyně a starostka dětského zastupitelstva s projektem piknikové dny...
nápad je to působivý, starostka žádá o spolupráci zastupitele.... a předává slovo místostarostovi Tomáši Reichertovi - ten žádá o to, aby se i v roce 2017 našla v rozpočtu kolonka dětské zastupitelstvo a vyzývá zastupitele k dotazům ...
zastupitelé mlčí, po chvíli tleskají... a starosta děkuje dětem za jejich vystoupení
zítra zastupitelé - děti pořádají 2. ročník Summer Challenge na koupališti -akci pro školáky, a v sobotu se už podruhé účastní Restaurant Day v zahradách kláštera.

14/7 Majetkoprávní záležitosti
14/7/2 Převod pozemků u Boroveckých rybníků

schváleno

14/7/1 Výkup pozemku parc. č. 2975/5 k.ú. Příbor
schváleno

14/7/3 Prodej pozemků parc. č. 1414/1, 1414/4, 1414/5 a 1430/7, k.ú. Příbor
jde o pozemky na Ostravské ulici
hlasuje se neodprodat - schváleno
hlasuje se o pronájmu - všichni jsou pro

14/7/4 Výkup pozemků parc. č. 415/25,k.ú. Hájov
Manželé F. nabídli městu odkoupení pozemků v r. 2015, město je tehdy neodkoupilo, dnes se týká tato věc jen jediného pozemku 415/25
záznam přerušen....na druhé straně začala 3. třetina hokejového utkání USA - Česko, je to 1:1
opět vysíláme zasedání...R. Jurečka se podivuje nad tím, že na jedné přímce - pozemky ve stejné části - jsou tři majitelé a odprodávají za tři různé ceny - 10 korun, 60 korun, 100 korun - vědí to o sobě?
J. Šimíček říká - metodické pokyny praví - max za m2 - je 100 Kč, cen je tam 5, ale dvě jsou vyšší než 100 Kč, s těmi se nepracuje
J. Polášek - finanční výbor - doporučuje - nevykupovat.... cesty vedou většinou po soukromých pozemcích, co nás nutí tyto pozemky vykupovat
Jana Svobodová - do budoucna bude problém s opravami - kdo je opraví ty cesty
B. Majer - opravujeme to my
J. Polášek - návrh na usnesení - nedoporučujeme odkup pozemků
Lidé se chtějí těchto pozemků, které jsou cestou - zbavit
D. Forišková - na jednom zastupitelstvu jsme uvažovali o tom, že by tady mohla být vybudována cyklostezka
B. Majer - to asi ne, to bychom museli odkupovat další pozemky
Jana Svobodová něco říká a neslyšíme, co - nemá mikrofon... je nám to líto,
slyšeli jen přítomní - možná i ti jen někteří
Hlasuje se o neodkoupení pozemků...pro 11 hlasů, proti nikdo, zdrželo se 8, usnesení nebylo přijato,
Hlasuje se o odložení materiálu ...prošlo 16 hlasy
Ivana Žárská - to je zmatečné, co se teď odhlasovalo,
něco se říká, nevíme co....
usnesení zůstává platné

14/7/5 Budoucí věcné břemeno – nasvětlení přechodů pro chodce
jde o přechod na Místecké ulici, na Štramberské a ČSA - viz materiál
odsouhlašeno - bez diskuse
41 sekund do třetí třetiny a stav 1:1, drama do samého konce, Česko vyvnuli obrovský tlak na soupeře, bude se hrát prodloužení

14/8 Hlavní program
14/8/1 Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace města Příbora za rok 2015

pojem zmařené investice
J. Svobodová - co jsou to ty zmařené investice je to i studie ulice U Brány? O co jde?
B. Majer - pokud není politická vůle a je investice už tři roky stará, je odložená - vyřazená, ale závisí na zastupitelích
někdo mluví a nevíme kdo - některý úředník nebo úřednice - škoda, že neslyšíme vysvětlení, možná by pomohla jedna kamera ještě z druhé strany, aspoň bychom věděli, kdo otevírá pusu
D. Forišková jmenuje 4 akce, které jsou ještě pořád vedeny a už dlouho nerealizovány
J. Šimíček - tady jde o účetní záležitost, ne o samotný projekt....
a když jde o projekt , pak např. - plynofikace ul. Štramberské - ta tam figuruje už léta, ale nemůže se realizovat, protože v místě už je obchvat..apod.

14/8/2 Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31. 12. 2015
podrobná zpráva
Dana Forišková některé pohledávky čte
bez diskuse vzato na vědomí

14/8/3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2015
vzato na vědomí bez diskuse
Češi hrají v prodloužení dobře, brání se - jsou v oslabení

14/8/4 Závěrečný účet města Příbora za rok 2015
p. Gabzdyl - akcie Asompo, proč nejsou zaknihovány
D. Forišková - valná hromada bude příští týden, není to chyba města
p. Gabzdyl - finanční překračování u některých kapitol - u položek některých paragrafů . .. např . u pořizování nábytku a jiných zařízení v některých paragrafech - o 15 000 Kč, před tím o 21 000 Kč
B. Majer - pan vedoucí měl v jiných položkách úspory a nepožádal o převedení položek z jedné na druhou, dnes pan vedoucí není pan vedoucí a je na nemocenské,
přesto nedošlo k porušení rozpočtové kázně - nebyl porušen rozpočet ani v v rozpočtu, ani v paragrafu - jen v jedné položce, v jiných zase došlo k úsporám,
pan vedocí bude požádán po návratu z nemocenské o písemnou odpověď
hlasování - ZM souhlasilo
Prodloužení v hokeji nabídlo hodně bruslivý hokej, oba týmy měly hodně střeleckých příležitostí, ale Američanům hrála do karet přesilovka, kvůli které čeští hráči nemohli hrát naplno.
Ani prodloužení o vítězi nerozhodlo, budou následovat samostatné nájezdy! Budou zahájeny hned po úpravě ledu.- zdroj Novinky


14/8/5 Schválení účetní závěrky za rok 2015
zastupitelé vzali bez diskuse na vědomí

začínají nájezdy.... první jedou Češi..., 1:2 vítězí USA, škoda.. krásný hokej
PŘESTÁVKA ZASEDÁNÍ
KONEC DELŠÍ PŘESTÁVKY NEŽ OBVYKLE
začíná se informací, že ceny (křišťálové jedna přímo pro město, druhá putovní) za Historické město roku 2015 nebudou vystaveny, ale budou uschovány v místnosti rady, vystaveny budou jen fotografie - znamená to, že ani malá soška, která zůstává v Příboře, nebude vystavena ve vitríně na schodišti radnice, škoda - vedení má strach, že by mohly být sošky ukradeny, rozbity...

14/8/6 Návrh na 2. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2016 – stavební úpravy budovy č.p. 35
jde o to, že Česká spořitelna, která se bude stěhovat z objektu č. 19 do domu č. 35, žádá město, aby uhradilo opravy stropu v domě č. 35 v hodnotě 500 000 Kč, jinak bude stěhování zmařeno,
Paní Koniuchová už má podepsánu smlouvu na nájem jinde.
Česká spořitelna upraví dům v ceně 5 mil. korun a sama si udělá výběrové řízení na opravy, budou-li práce levnější, bude to i město stát méně.
p. Střelka - když se bude soutěžit dohromady, chápu, může se snížit cena, na druhé straně město ztrácí přehled u nákladovosti, a spořitelna je připravena investovat 5 mil Kč do budovy, má město toto ošetřeno - je to velká částka, nedojde do zásahu podstaty do budovy a co když bude nájem ukončen, bude se řešit provozování? Bral se na to zřetel - i na nové uspořádání budovy a ještě - nájemce bude investovat velkou čásktu - bude to smluvně ošetřeno, jak se tato investice smluvně účetně ušetří, bude se jí umořovat nájem, nebo to bude interní věcí spořitelny? Nedovedu si představit, že by odcházející - eventuálně - odešel bez náhrady.
B. Majer - není ve smlouvě žádná obezlička, spořitelna předpokládá, že si tuto částku "odžijí" - "odbydlí" - 5 mil. Kč - bude investováno na to, aby mohl fungovat provoz spořitelny - rozvody elektřiny, vody, počítačové vybavení.
M. Střelka - nebude si spořitelna nárokovat v případě odchodu náhradu peněz
B. Majer - ne
J. Svobodová - měli bychom být součástí výb. řízení, měli bychom si to pohlídat.
J. Šimíček - u pošty jsme museli nechat přeložit kabel ... udělal to ale ČEZ na náklady toho, kdo to vyvolal, ale ten, kdo to vyvolal, nemohl do toho mluvit,
J. Svobodová - ale totto není tento případ, musíme si ohlídat tuto zakázku, aby to bylo správně podle zákona a veř. zakázkách a zákona o obcích
D. Forišková - spořitelna je solidní partner, má s tímto postupem zkušenosti, proč by to mělo být jinak v Příboře? Chtějí tady zůstat.
J. Svobodová - já taky chci, aby tady spořitelna zůstala, ale chci, aby to vše bylo právně vyřešeno...
M. Střelka - jsme rád, že tojendání pokorčilo a spořitelna tu zůstane, ale chtěl bych více informací.. podle toho budu hlasovat
B. Majer - vše smluvně ošetříme
J. Malík - budeme mít grafický návrh, jak bue vypdadat lofo ČS, okna a tak
B. Majer - zůstane vše, jak je, jen dají okna do ulice Místecké, ty jsou zadělaná, a logo musí vše konzultovat s památkáři
Návrhy dostane i komise MPR
Jasné je tedy, že spořitelna se bude stěhovat - kdy není jasné - po stavebních úpravách, a domácí potřeby budou na jiném místě.
V rezervě jsou 2 miliony korun... zůstane i případně na turistické informační centrum, jakmile se uvolní č. 9
Proti byl jen M. Střelka, zdržel se Malík, Gabzdyl, R Jurečka, usnesení bylo přijato

14/9 Organizační záležitosti
14/9/1 Přijetí účelové neinvestiční dotace

B. Majer - město dostalo peníze, je to příjemné, město musí dodat 50 % k oběma účelovým dotacím - 1. Za poznáním historie města Příbora 30 000 Kč,
a 2. Hudbou k poznání krás města - 42 700 Kč

14/9/2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
schválen dodatek....

14/9/3 Odstranění univerzálního hřiště na nábřeží RA v Příboře
návrhují Technické služby Příbora - dobré díly budou použity na opravu hřiště u školy Npor. Loma, které je využíváno....
p. Gabzdyl - jak bude plocha dál využita... je to pěkná plocha pro děti ve věku vyšším než školkovém....
D. Forišková - chceme revitalizovat celý park a něco pro mládež tady udělat

14/9/4 Program dědictví města Příbora 2016 – informace o aktuálním stavu žádostí
jde o peníze - přišlo 13 žádostí na opravy kulturních památek v MPR s požadavekem na celkem 1 500 000 Kč, v rozpočtu je 150 000 Kč. Počet žádostí je opravdu letos velký.
Minimálně 50 % financí musí dodat majitel památky.
Odbor bude předkládat v červnu ve 3. změně rozpočtu určitou částku, potřebuje vědět, s jakou sumou má počítat,
rada se shodla na částce 500 000 Kč.
J. Svobodová - hovoří za p. Polácha - v komisi MPR se o tom hovořilo ODS navrhuje 500 000 Kč. dyž mají lidé chuť opravovat, ať opravují.
p. Gabzdyl - v investičních akcích byla jedna - snížení energetické náročnosti MÚ v Příboře, kde bude patřit i repase oken....chceme dát milion korun na tato okna - možná by to šlo z jiné dotace a z toho milionu bychom mohli dát na zkrášlování historického centra města.
B. Majer vysvětluje....
ale já dodávám nejde to.
J. Šimíček - vysvětluje - k milionu za vítězství musíme přidat další milion a na území města podmínky užití těchto peněz splňují jen dvě akce - oprava fary - letos do toho farnost nepůjde - řekla, a výplně otvorů na radnici, jinak to nejde.
J Polášek ů chci vědět, kdo žádá..
J. Šimíček - my víme přesně, kdo podal, co podal a kolik chce.. my jsme reagovali na požadavek zastupitelů, jaké jsou požadavky - a pak odbor a zejména komise MPR pak bude dávat návrh na rozdělení prostředků, seznam je teď bezpředmětný,
B. Majer - žádostí je za 1 500 tisíc korun, ale tolik peněz nemáme
Návrh na navýšení na program Dědictví .... ze 150 000 Kč na 500 000 Kč: pro téměř všichni, návrh prošel

14/9/5 Historické město roku 2015 – návrh na využití prostředků za vítězství v soutěži
návrh - opravit okna na radnici- dvojskla z vnější strany oken - aby na radnici byla tepelná i hluková pohoda
J. Svobodová - děkuji za možnost účastnit se vyhlášení Historického města roku 2015 a jsem ráda, že se peníze dostanou do veřejné budovy a bude sloužit dlouhé roky
ZM schálilo toto využití prostředků, všichni pro

14/09/6 Národní zahájení EHD 2017
B.Majer - máme zkušenosti z r. 2010, je to prestiž pro město, jeho zviditelnění...
SHSČMS bude vybírat z několika měst - zatím není nikdo přihlášen, ale sídla se mohou hlásit do 13. 6.
J. Svobodová - v duchu jsem zajásala, v r. 2010 to vyšlo velice pěkně, čím menší město, tím lepší - je to v jednom místě... je spousta možností,jak to ozvláštnit...program se dá pojmout zajímavě - jsem pro.
B. Majer - pokud to dostaneme, bude komise - výbor přípravný....
hlasování pro podání přihlášky - všichni pro

14/10 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
D. Forišková - soutěž Má vlast cestami proměn, odborná porota udělila cenu Příboru - jakou se uvidí 21. 5. na Vyšehradě
p. Gabzdyl - co je s MŠ Hájov
- starý hřbitov - co s ním bude - odpovídá B. Majer - bude studie - několik studií a vybere se, co se nám líbí
p. Rumpíková - děkuje M. Strakošovi za to, že město získalo cenu!!!! Děkuji panu Šimíčkovi za jeho práci, a chtěla bych poděkovat paní ing. Foriškové a paní Neodmové, za to, že dokázali prodat hodnotící komisi to, co všechno se v Příboře udělalo, nechápu ale proč tam byla jana Svobodová? Ptají se lidé.
Děkuji i technickým službám za to, že je Příbor barevný, je to jiné město.
J. Šimíček - ono v té televizi - v tom rádiu se ozývá jeden dva hlasy a na úřadě dělá hodně lidí a ta jejich práce je výsledkem toho,mysleme i na ně
B. Majer - Jana Svobodobá jela, protože jsme se tak rozhodli.
Dále hovoří - přednáší - informuje o 19. dubnu 2016 - o zisku titulu Historické město roku 2016 - byl to pocit nádherný, dali jsem naše nadšení najevo na Hradě ....a děkuje - M. Strakošovi, který byly iniciátorem a realizátorem sysytematické obnovy města, Janu Monsportovi, Bedřichu Turkovi, Janu Černochovi, ..Mořic Jurečka a jmenuje úředníky - vedoucí odborů ,pracovníky MPR - architekty, děkuji ředitelce TS, členům komise MPR všem zastupitelům- bývalým i současným, i L. Loukotkovi - bývalému vynikajícímu kronikáři, za obnovu krajových akcí - L.Nenutilové, V. Trojčinské, M. Jurečkovi, odboru kultury.... i Muzeum Novojičínska sehrálo svou úlohu při pořádání výstav a děkuji i manželům Nedomovým za vysílání o městě a propagaci města,za jejich kvalitní dnes i historické záznamy, za jejich práci, děkuji i paní I. Nedomové za korekci dokumentů a textů o městě a za výběr materiálu k těmto textům, poděkování si zaslouží i občané města, kteří se starají o své domy a zapojují se do obnovy kulturních tradic... je celá řada těch, kteří se o získání titulu zasloužili. Byla to rychlost, celé jsme to nestihla psát...
ještě jednou děkuji co nejsrdečněji...potlesk.
M. Střelka - jsem přesvědčen, že paní Svobodová do delegace patřila - je to otázka pohovky,její činnosti..volba to byla dobrá.
J. Myška -problém energetici chodí po domech - 10 minut zvonili na zvonky - za 10 minut by tam byla policie. Pozor varování před těmito lidmi - dodavateli eletřiny a plynu. bod končí

14/11 Zpráva návrhové komise
42 usnesení projednáno, 41 přijato

14/12 Závěr

Soubory ke stažení

ZM 2016, 14-01. Zahájení, schválení programu (velikost: 86540kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-02. Zpráva z činnosti Rady.wmv (velikost: 20951kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-08-3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.wmv (velikost: 26809kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-04. Zpráva o vyřízení připomínek.wmv (velikost: 112302kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-05. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 97628kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-06. Zpráva o činnosti dětského zastupitelstva.wmv (velikost: 63244kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-07. Majetkoprávní záležitosti-ANONYM., i pozemky na Hájově, nasvětlení přechodů.wmv (velikost: 520127kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-08-1. Závěrečná zpráva o výsledku inventarizace.wmv (velikost: 83548kB, typ: WMV)
ZM 2016, 12-08-2. Pořízení nového hasičského auta.wmv (velikost: 44858kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-08-3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.wmv (velikost: 26809kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-08-4. Závěrečný účet města.wmv (velikost: 105535kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-08-5. Schválení účetní závěrky.wmv (velikost: 49483kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-08-6. Návrh na 2. změnu rozpočtu, dům č. 35 a spořitelna - opravy.wmv (velikost: 252203kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-09-1. Přijetí účelové neinvest. dotace -projekty odboru kultury.wmv (velikost: 37801kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-09-2. Kotlíková dotace.wmv (velikost: 26200kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-09-3. Odstranění hřiště - modré na nábřeží RA.wmv (velikost: 43578kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-09-4. Program dědictví - info o aktuálním stavu žádostí.wmv (velikost: 135170kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-09-5. Historické město-návrh na využití prostředků - 1 mil. Kč.wmv (velikost: 100014kB, typ: WMV)
ZM 2016, 14-10. Návrhy a připomínky - soutěž Má vlast..., starý hřbitov,poděkování starosty města za zisk titulu Hist. město roku - všem.wmv (velikost: 242537kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage