LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz15. zasedání ZM 2016, červen

15. zasedání Zastupitelstva města Příbora - 23. 6. 2016 vysílali jsme online, zde v anonymizované podobě
Materiály k projednání jsou tady - všechny:
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

Zpráva o činnosti Rady města Příbora
Kontrola přijatých usnesení
Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
MŠ Hájov – čeká se na znalecký posudek – říká pan Vaněk – radní města – o jaký typ jde – na stav, prodej,nebo jaký…..- na stav a prodej… ale to jsme se přece neusnesli.. říká pan Gabzdyl
Pan starosta – bod byl odložen, nebylo nic přijato, proto čekáme na znalecký posudek…
Diskutuje se….zastupitelé se neshodují….
WC na hřbitově – mohou být otevřeny i mimo pohřby? Odpověď – paní ing. Gřesíková odeslala odpověď všem členům zastupitelstva, jak to bude a je
Nájem ČS – nájem aj. v č. 35 – opět odpovězeno písemně
Logo ČS – pan Malík chce být u toho, není jasno, bude si ho tvořit sama společnost a budou se vyjadřovat památkáři
Zprávy z činnosti výborů ZM
podtrženo//Osadní výbory//podtrženo – pan Lacný - není přítomen – Prchalov…
podtrženo//Kontrolní výbor //podtrženo - žádost, aby finance – dotace – jejich kontrolu neměla na starosti jen jedna úřednice – paní Srněnská,
Zatím není jasná vůle, ale vedení slíbilo, že dorazí na jednání kontrolního výboru a prodiskutujenávrh
Finanční výbor – bez diskuse
Majetkoprávní záležitosti
podtrženo//VB - ŘSD SO 443//podtrženo – předkládá paní místostarostka, osvětlení bus zastávek
Darovací smlouva - chodník ul. Jičínská - předkládá paní místostarostka, záležitost města a kraje, kraj daruje část….- narovnání - chodníku
Prodej pozemku – 70 m2 – chce koupit pozemek za 50 Kč/m2…, diskuse – město by nemělo pozemek prodávat…
Prodej pozemku - TOČNA chtějí koupit souhlasí s cenou 200 Kč/m2, odsouhlašeno
Hlavní program
podtrženo//Návrh 3. změny rozpočtu města Příbor na rok 2016//podtrženo
Dotace 30 mil.Kč na Kulturní dům – rozhodnout se, zda nechat na rok 2017 na akce , nebo nechat už na tento rok… je tam více variant – je 16.55 hod.,
Gabzdyl…..- prosím dávat výsledky výb. řízení na web, ať víme cenu, něco říká i paní Svobodová,
Paní Busková – na webu to ale je…si myslím….
paní Svobodová – nechceme nechat celou dotaci na KD v rezervě, nejlepší peníze vyjmout, aby zůstaly pro jinou potřebu....např. 26 mil. Kč dát do třídy 8. - Finanocávní…
paní Nenutilová – finanční odbornice – vysvětluje, že v podstatě je to totéž,
paní Svobodová trvá na svém, dát tam či jinde... ale mimo rezervu
paní Nenutilová – šlo by např. o termínovaný vklad, dává to tam finanční odbor, úroky jsou maličké,
Změny v navržené změně rozpočtu:
….převést položku z projektů 290 000 Kč na sběrný dvůr Točna
….převedení položku z projektů 40 000 na přestavbu části v přízemí ZŠ Jičínské
….převedení položku z projektů 36 000 Kč zateplení střechy garáže hasičárny
schváleno…
Schválena i 3. změna rozpočtu /zvýšení příjmů o 35 mil. Kč…., výdajů též o 35 mil. Kč/
Banka projektů 2017-2020 a Akční plán 2017-2018
Diskuse o některých projektech i o výzkumu – anketě..
Celkem rychlé
Informace o průběhu zpracování nového strategického plánu rozvoje města pro období 2017-2025
Návrh projednávat plán v lednu – z praktických důvodů
Pravidla financování osadních výborů
osadní výbory,
Prošlo, odsouhlašeno
Výroční zpráva města Příbora za rok 2015
přijata
Program Dědictví – rozdělení finanční příspěvků vlastníkům nemovitostí
Informace podává starosta,příspěvky uděleny - viz materiál k zasedání
20 minut přestávka

Organizační záležitosti
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Technických služeb města Příbora

Ceny obce a čestného občanství
Nová směrnice byla už dříve schválena
Nyní se bude hlasovat o jménech oceněných
Nejdříve Cena obce…LIBUŠE KLAUDOVÁ a JAN MONSPORT - Odsouhlaseno
Čestné občanství
MILAN STRAKOŠ in memoriam - odsouhlaseno
4 se zdrželi - komunisté pánové Polášek, Berger, Myška a starosta B. Majer - ČSSD
BEDŘICH TUREK in memoriam – zdržel se jeden- M. Gabzdyl, původně komise pro obč. záležitosti doporučovala pro pana Turka cenu obce, rada nesouhlasila a navrhla čestné občanství, B. Turek byl místostarostou města jedno a půl volební období (onemocněl), lidé ho měli rádi, dnes ho mladí téměř neznají.
Plán práce ZM na 2. pololetí roku 201
Zasedání - termíny na 2. popoletí
Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
B. Majer – pořádání národního zahájení EHD 2017 – nebyli jsme vybráni, byla vybrána Chrudim….mrzí nás t, ale Chrudim zahajovala v r. 2007, my 2010
Dále vyšel zákon o sociálním bydlení – je to náročná záležitost (hvězdárna u nás) – projekt je na zateplení budovy 13 mil. Kč… , dotace je jen část z toho, vnitřní vybavení a rozdělení je finančně náročnější, zajímavé povídání – počet bytů – 36 …..- z této dotace bychom ale dostali velmi málo, malou částku – kolem milionu, muselo by tam být komunitní centrum, někdo něco říká, ano reaguje prosta…
Co si vzít úvěr, zvažte to….města mají dobré podmínky, v září předložíme materiál,
Otevření KD – 3. 9. od 10.00 hod. – do 13 hod.pro zvané, pak i pro ostatní,
Reklama politická – v Měsíčníku….diskuse……– myslím, že by měli si dát reklamu ti, kteří chtějí – říká Jana Svobodová, nemusíme nic řešit – nechť se každý rozhodne…říká p. Gabzdyl….p. Michálek – museli bychom požádat o navýšení prostředků peněz na navýšení počtu stránek.
P. Netušil – měli jsme to vědět dříve,
Berger…. Měsíčník – nevidím žádný důvod, aby tady byly reklamy z kraje… Měsíčník města Příbora by měl řešit věci města Příbora….
p. Polášek – jsem proti
p. Rumpíková – máme skříňky – nechť se tam prezentují strany
p. Svobodová – omezme to jen na rozsah místa, ale máme právo na to všichni
p. Majer – neřešilo se to nikdy – co se týče krajských a senátních voleb….
p. Myška – Měsíčník města Příbora – politická reklama místních polit. stran, ale ne krajských…
p. Gabzdyl – když je místo, tak nechť si dává reklamu kdokoli, když není, tak tam nebude…
usnesení……….pro politickou inzerci v Měsíčníku – srpen září 2016….
Jana Svobodová mluví, nevíme co… něco …hmmmmm
Starosta příjem z reklam nejde do kapitoly Měsíčníku, ale do příjmů celkově
M. Gabzdyl – když neschválíme toto usnesení, tak politická strana nebude moct si dát reklamu? Bude moct, když bude místo….
Jana Svobodová – nikdy nebyly regulovány politické reklamy,
Pro 12 – prošlo….

M. Gabzdyl – hvězdárna – dotace…další názor…
dům č. paní xxx, zahrada ??? – RM odsouhlasila další 2 roky posečkat….
Jana Svobodová – koše 2 umístit na určitá místa – ke Klenosu a k hřišti v Klokočově
M. Střelka – Microsoft nabízí nějaké slevy……využije to město, odpovídá A. Vaněk - s p. Kavanem to projednával – ale nyní si nevzpomíná….
- ZŠ Npor. Loma – při dešti tekla říčka.. u školy a- co s tím.. pan školník dělal ochranný val, pak se dělal chodník a vozila se tam hlína…musí se to vyřešit
Občan z Pasek (hranice Závišic) - mluví - p. Myška říkal minule, že nám pomůže vedení ZM a RM.. Paseky – nedostatek vody….
Poslal jsem před 2,5 měsíci žádost o pomoc a dodnes nemám odpověď, bude-li léto suché, nevím, co budu dělat,
p. Gabzdyl – už bychom to měli řešit, a to přímo se Závišicemi…věřím, že to půjde vyřídit po diplomatické cestě, starosta slibuje, že se spojí se závišickým starostou a udělá pro to vše, co bude možné
J. Malík – č. 586 - co s ním, bývalá Luna… Masarykova ul., na koupi se nikdo nepřihlásil, ale jedna společnost se přihlásila, že by provozovala domov seniorů a pro nemocné alzheimerem… o stanovisko byl požádán právník….to bude teď předloženo radě….rada zaujme stanovisko

Konec 19.30 hod….
22. 9. zasedání + pozvání na akce města, příjemná dovolená

Soubory ke stažení

ZM 2016, 15-01. Zahájení, schválení programu.wmv (velikost: 21448kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-02. Zpráva o činnosti Rady.wmv (velikost: 7543kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-03. Kontrola přijatých usnesení-anonymizace.wmv (velikost: 23976kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-04. Zpráva o vyřízení připomínek.wmv (velikost: 54218kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-05. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 75356kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-06. Majetkoprávní záležitosti-anonymizace.wmv (velikost: 50122kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-07-1. Návrh 3. změny rozpočtu.wmv (velikost: 146898kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-07-2. Banka projektů.wmv (velikost: 40665kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-07-3. Strategický plán.wmv (velikost: 22616kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-07-4. Pravidla financování osad. výborů, směrnice.wmv (velikost: 31097kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-07-5. Výroční zpráva za rok 2015.wmv (velikost: 8391kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-07-6. Program dědictví - rozdělení příspěvků.wmv (velikost: 17495kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-08-1. Dodatek č. 1 zřizovací listiny TS.wmv (velikost: 12359kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-08-2. Ceny obce, čestná občanství - schválení.wmv (velikost: 35689kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-08-3. Plán práce ZM.wmv (velikost: 13815kB, typ: WMV)
ZM 2016, 15-09. Návrhy a připomínky-anonymizace.wmv (velikost: 241018kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage