LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz18. zasedání ZM 2016, listopad

18. zasedání Zastupitelstva města Příbora
čtvrtek 3. 11. 2016 v 16 hodin
jednací sál piaristického kláštera v Příboře

on line zasedání
Materiály jsou na webu města
www.pribor.eu
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/?page=3
Hledejte materiály začínající 18.
Program 18. zasedání ZM
18/1 Zahájení, schválení programu, starosta

18/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora, JUDr. Berger

18/3 Kontrola přijatých usnesení,MUDr. Jurečka

18/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM, Ing. Igor Vaněk

18/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
Zápis č. 23 z OV Hájov ze dne 19. září 2016
Zápis č. 17 z FV ze dne 11. října 2016
Zápis č. 14 z KV ze dne 20. září 2016
- Vyjádření kontrolovaného subjektu pravidla VFP 1, VFP 2,
- korespondence 1, korespondence 2,
- odstoupení p. Pařízka,
- pověření ke kontrole,
- zápis o kontrole pravidla VFP,
- zápis o kontrole str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8
Zápis č. 15 z KV ze dne 11. října 2016 – vyřízení, nejasnosti
předsedové

18/5/1 Volba člena kontrolního výboru ZM města Příbora,starosta

18/6 Majetkoprávní záležitosti
18/6/1 Prodej pozemku – Jarnot,místostarostka

18/6/2 Prodej pozemku – Huvarová, místostarostka

18/6/3 Výkup pozemku – Kantor, místostarostka

18/6/4 Výkup pozemku – Zátopkovi, místostarostka

18/6/5 Majetkoprávní vypořádání – Rulfová, Gilar, místostarostka

18/6/6 Majetkoprávní vypořádání – Ing. Klozíková, místostarostka

18/6/7 Kupní smlouva – Povodí Odry, místostarostka Příloha

18/7 Hlavní program
18/7/1 Obecně závazná vyhláška města Příbora o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních dopadů, místostarostka

18/8 Organizační záležitosti
18/8/1 Výjimka z Pravidel č. 5/2015 pro poskytování veřejné finanční podpory materálně-technické podpory z rozpočtu města Příbora, místostarostka

18/8/2 Plán odpadového hospodářství 2017 až 2021, místostarostka

18/8/3 Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Jičínská, starosta

18/8/4 Využívání služeb technologického centra města Kopřivnice, starosta

18/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

18/10 Zpráva návrhové komise

18/11 Závěr

Soubory ke stažení

ZM 2016, 18-01. Zahájení a schválení programu.wmv (velikost: 20120kB, typ: WMV)
ZM 2016, 18-02. Zpráva z činnosti rady.wmv (velikost: 7031kB, typ: WMV)
ZM 2016, 18-03. Kontrola přijatých usnesení.wmv (velikost: 20312kB, typ: WMV)
ZM 2016, 18-04. Zpráva o vyřízení přípomínek.wmv (velikost: 17527kB, typ: WMV)
ZM 2016, 18-05. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 111279kB, typ: WMV)
ZM 2016, 18-06. Majetkoprávní záležitosti-anonym..wmv (velikost: 195974kB, typ: WMV)
ZM 2016, 18-07-1. Obecně závazná vyhláška.wmv (velikost: 29688kB, typ: WMV)
ZM 2016, 18-08-1. Výjimka z Pravidel č. 5-2015-finanční podpora.wmv (velikost: 13239kB, typ: WMV)
ZM 2016, 18-08-2. Plán odpadového hospodářství 2017 až 2021.wmv (velikost: 37177kB, typ: WMV)
ZM 2016, 18-08-4. Využívání služeb technolog. centra v Kopřivnici.wmv (velikost: 60011kB, typ: WMV)
ZM 2016, 18-09. Navrhy a připomínky-anonymizace_WM9_512_Download_PAL.wmv (velikost: 91710kB, typ: WMV)
ZM 2016, 18-08-3. Žádost o poskytnutí fin. pomoci ZŠ Jičínské.wmv (velikost: 20936kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage