LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Sunday 12/16/18
Svátek má Albína

Nejnovější dokumenty

02. zasedání ZM 2018
2018, 49. týden 1 - 7. 12.
2018, 48. týden 24. - 30. 11.
2018, 47. týden 17. - 23. 11.
2018, 46. týden, 10.-16.11.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz19. zasedání ZM 2016, prosinec

19. zasedání Zastupitelstva města Příbora - 15. 12. 2016
Zasedání se konalo - z organizačních důvodů - výjimečně v Kulturním domě od 16 hodin.
Materiály k projednávání:
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/
PROGRAM
19/1 Zahájení, schválení programu
19/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora
19/3 Kontrola přijatých usnesení
19/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
19/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
Zápis OV Prchalov č. 20
Zápis OV Prchalov č. 21
Zápis OV Hájov č. 25 (Plán kulturních akcí na rok 2017, Žádost valašská rally)
19/6 Majetkoprávní záležitosti
19/6/1 Prodej pozemku – Velart
19/6/2 Majetkoprávní vypořádání – Ing. Klozíková
19/6/3 Prodej pozemku ČEZ – ul. Frenštátská
19/6/4 Směna pozemků ČEZ – ul. Fučíkova
19/6/5 Mateřská škola Hájov
19/7 Hlavní program
19/7/1 Přidělení mimořádné veřejné finanční podpory
19/7/2 5. změna rozpočtu města Příbor na rok 2016
19/7/3 Návrh rozpočtu města Příbor na rok 2017
19/7/4 Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019
19/7/5 Plány práce KV a FV, plány práce OV (Hájov a Prchalov)
Plán práce FV – I. pol. 2017
Plán práce OV Hájov – I. pol. 2017
19/7/6 Plán práce ZM na 1. pololetí 2017
19/8 Organizační záležitosti
19/8/1 OZV č. 2/2016 – poplatek za odpady 2017
19/8/2 Návrh na vyřazení akcí ze seznamu dlouhodobého hmotného majetku
19/8/3 Převod příspěvku z programu Dědictví
19/8/4 Smlouva o společném zadávání
19/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
19/10 Zpráva návrhové komise
19/11 Závěr

Soubory ke stažení

ZM 2016, 19-01. Zahájení, schválení programu.wmv (velikost: 27688kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-02. Zpráva o činnosti Rady.wmv (velikost: 33065kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-03. Kontrola přijatých usnesení-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 26264kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-04. Zpráva o vyřízení připomínek.wmv (velikost: 10759kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-05. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 52938kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-06-1 až 4. Majetkoprávní záležitosti - ANONYMIZACE.wmv (velikost: 47882kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-06-5. Majetkoprávní záležitosti-MŠ Hájov--ANONYMIZACE.wmv (velikost: 213928kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-07-1. Přidělení mimo. veřejné podpory.wmv (velikost: 14551kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-07-2. 5. změna rozpočtu.wmv (velikost: 39481kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-07-3. Návrh rozpočtu na r. 2017.wmv (velikost: 121392kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-07-4. Rozpočtový výhled 2018-2019.wmv (velikost: 22488kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-07-5. Plán práce KV a FV, plány OV.wmv (velikost: 6423kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-07-6. Plán práce ZM.wmv (velikost: 16423kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-08-1. OZV č. 2 - 2016, poplatek za odpady.wmv (velikost: 10423kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-08-2. Návrh na vyřazení akcí ze seznamu dlouhodobého hmotného majetku.wmv (velikost: 6391kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-08-3. Převod příspěvku z programu Dědictví-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 11367kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-08-4. Smlouva o společném zadávání....wmv (velikost: 21880kB, typ: WMV)
ZM 2016, 19-09. Návrhy a připomínky.wmv (velikost: 20456kB, typ: WMV)

ZPRÁVY AKTUÁLNĚ | DEBATY 2018 | VOLBY 2018, ZM | ZPRÁVY 2018 | POSLANCI 2014-2018 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM | ZPRÁVY 2017 | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | FOTOGALERIE, různé | SVATBY | INZERCE | BLAHOPŘÁNÍ | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage