LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz21. zasedání ZM 2017, březen

úterý 28. 3. 2017 v 16.00 hodin - jednací sál piaristického kláštera v Příboře
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=592
rychlý ZÁPIS z průběhu jednání, neoficiální
ZASEDÁNÍ - VIZ DOLE V JEDNOTLIVÝCH SOUBORECH - dle bodů

21/1 Zahájení, schválení programu
21/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

21/3 Kontrola přijatých usnesení
21/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM
21/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
Zápis č. 24 z jednání OV Prchalov ze dne 1. 2.2017
Zápis č. 25 z jednání OV Prchalov ze dne 1. 3.2017
Zápis č. 27 z jednání OV Hájov ze dne 13. 2.2017
Zápis č. 20 z jednání FV ze dne 14. 3.2017
21/6 Majetkoprávní záležitosti
21/6/1 Majetkové vypořádání – výkup pozemku (ul. Větřkovská)
21/6/2 Darování pozemků - přechody
21/7 Hlavní program
21/7/1 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby
21/7/2 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory materiálně technické základny
21/7/3 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory činnost a provoz
21/7/4 Návrh rozpočtového opatření č. 1
21/7/5 Veřejný pořádek a bezpečnost (zpráva za období r. 2016)
21/7/6 Informace o stavu rozpracovanosti investičních akcí města
21/7/7 Kontrola plnění II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013-2017
21/7/8 Kontrola plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2013 – 2017
21/7/9 Program regenerace MPR a MPZ – akce na rok 2017
21/7/10 Program Dědictví – „Pravidla pro přidělování finančních příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Příbor“ č. …/2017
21/7/11 Program Dědictví – problematika č. p. 106 a 107
21/8 Organizační záležitosti
21/8/1 Opěrná zeď Farní-Žižkova
21/8/2 Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena
21/8/3 Návrh na vyřazení akce ze seznamu dlouhodobého hmotného majetku
21/8/4 Smlouva o spolupráci Lašská brána Beskyd
21/8/5 Žádost o prominutí odvodu finančních prostředků
21/8/6 Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci
21/8/7 Obecně závazná vyhláška – školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Příbor
21/8/8 Návrh na zrušení Organizačního řádu města Příbora
21/8/9 Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko - východ
21/8/10 Projektový záměr akce „Stavební úpravy radnice v Příboře“
21/8/11 Požadavek předsedy OV Hájov – informace starosty (místostarostky) města o veřejném setkání k zamýšlenému prodeji budovy MŠ, které se konalo na Hájově dne 7. 3. 2017
21/8/12 Delegace na valnou hromadu ASOMPO, a. s.
21/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM
21/10 Zpráva návrhové komise a 21/11 Závěr

Soubory ke stažení

ZM 2017, 21-01. Zahájení a schválení.wmv (velikost: 30648kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-02. Zpráva o činnosti Rady města Příbora (velikost: 10711kB, typ: ORA)
ZM 2017, 21-03. Kontrola přijatých usnesení-ANONYMIZACE (velikost: 11495kB, typ: ACE)
ZM 2017, 21-04. Zpráva o vyřízení připomínek (velikost: 11943kB, typ: NEK)
ZM 2017, 21-05. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 60571kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-06. Majetkoprávní záležitosti-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 12839kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-07-01. Vyhodnocení řízení pro poskytování VFP na soc. služby.wmv (velikost: 24968kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-07-02. Vyhodnocení řízení pro poskytovatele VFP materiálně tech. základny.wmv (velikost: 118560kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-07-03. Vyhodnocení řízení pro poskytování VFP-činnost a provoz.wmv (velikost: 37865kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-07-04. Návrh rozpočtového opatření č. 1, tj. 1. změna rozpočtu.wmv (velikost: 111039kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-07-05. Veřejný pořádek a bezpečnost.wmv (velikost: 121152kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-07-06. Informace o stavu rozpracovanosti investičních akcí.wmv (velikost: 11303kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-07-07. Kontrola plnění II. Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.wmv (velikost: 6422kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-07-08. Kontrola plnění Plánu rozvoje rodinné politiky.wmv (velikost: 5926kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-07-09. Program regenerace MPR a MPZ.wmv (velikost: 9159kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-07-10. Program Dědictví-Pravidla pro přidělování fin. příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR.wmv (velikost: 10711kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-07-11. Program dědictví-problematika domů 106 a107-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 62155kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-08-01. Opěrná zeď Farní-Žižkova-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 40777kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-08-02. Náhrada výdělku v souvislosti s výkonem člena ZM.wmv (velikost: 5990kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-08-03. Návrh na vyřazení akce ze seznamu dlouhodobého hmot. majetku.wmv (velikost: 6983kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-08-04. Smlouva o spolupráci Lašská brána.wmv (velikost: 7463kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-08-05. Žádost o prominutí odvodu finančních prostředků-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 26392kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-08-06. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci.wmv (velikost: 11431kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-08-07. Obecně závazná vyhláška - školské obvody mateřských škol, hranice.wmv (velikost: 169428kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-08-08. Návrh na zrušení Organizačního řádu města.wmv (velikost: 20744kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-08-09. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MS kraje+linková doprava.wmv (velikost: 16919kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-07-10. Program Dědictví-Pravidla pro přidělování fin. příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR.wmv (velikost: 10711kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-08-11. Požadavek předsedy os. výboru Hájov informace o prodeji MŠ na Hájově.wmv (velikost: 140370kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-08-12. Delegace na valnou hromadu ASOMPO.wmv (velikost: 11527kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-08-13. Řešení sekačky, traktůrku pro Tělovýchovnou jednotu.wmv (velikost: 102062kB, typ: WMV)
ZM 2017, 21-09. Návrhy a připomínky.wmv (velikost: 51578kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage