LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz22. zasedání ZM 2017, květen

Vysílání on line od 16 hodin, 18. 5. 2017
přenos 80 minutách skončil

materiály k prohlédnutí
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

22/1 Zahájení, schválení programu,
složení slibu člena Zastupitelstva města Příbora, starosta

ING. ZDENĚK PAŘÍZEK JE NOVÝ ZASTUPITEL

22/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora, JUDr. Berger

22/3 Kontrola přijatých usnesení, MUDr. Jurečka

22/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM, Ing. Vaněk

22/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
Zápis č. 28 OV Hájov, zápis č. 29 OV Hájov, zápis č. 26 OV Prchalov, zápis č. 21 z FV, zápis č. 16 z KV, zápis KV č. 17, zápis KV č. 18, zápis KV č. 19, zápis KV č. 20, zápis KV č. 21, KV – odpověď na žádost, předsedové

22/6 Majetkoprávní záležitosti, místostarostka
* 22/6/1 Mateřská škola Hájov, místostarostka

* 22/6/2 Pravidla pro nakládání s pozemky, místostarostka

* 22/6/3 Prodej pozemku pod trafostanicí – Lokalita za školou, místostarostka

* 22/6/4 Prodej pozemku - Klokočov, místostarostka

* 22/6/5 Prodej pozemku – bytové družstvo Před parkem, místostarostka

* 22/6/6 Výkup pozemku – Povodí Odry, místostarostka

22/7 Hlavní program
* 22/7/1 Zpráva o inventarizaci majetku města a jeho organizací za rok 2016, místostarostka

* 22/7/2 Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací za rok 2016, starosta

* 22/7/3 Výsledek hospodaření a závěrečný účet města za rok 2016,starosta

* 22/7/4 Závěrečný účet města Příbora za rok 2016 (zpráva auditora),starosta

* 22/7/5 Účetní závěrka města za rok 2016, starosta

22/8 Organizační záležitosti
* 22/8/1 Zmařená investice – návrh na odepsání z účtu 042, starosta

* 22/8/2 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji I. a II. etapa, místostarostka

* 22/8/3 Koncepce tepelného hospodářství – provozování kotelen Nerudova a Lomená, starosta
VYŘAZENO Z JEDNBÁNÍ

* 22/8/4 Příspěvek na víkendovou autobusovou linku Příbor – Hukvaldy, starosta

22/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

22/10 Zpráva návrhové komise

22/11 Závěr

Soubory ke stažení

ZM 2017, 22-01. Zahájení a schválení programu.wmv (velikost: 106527kB, typ: WMV)
ZM 2017, 22-02. Zpráva o činnosti rady.wmv (velikost: 17528kB, typ: WMV)
ZM 2017, 22-03. Kontrola přijatých usnesení.wmv (velikost: 30009kB, typ: WMV)
ZM 2017, 22-04. Zpráva o vyřízení připomínek.wmv (velikost: 13943kB, typ: WMV)
ZM 2017, 22-05. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 84961kB, typ: WMV)
ZM 2017, 22-06. Majetkoprávní záležžitosti-anonymizace.wmv (velikost: 118033kB, typ: WMV)
ZM 2017, 22-07-01. Zpráva o inventarizaci majetku města.wmv (velikost: 7319kB, typ: WMV)
ZM 2017, 22-07-02. Zpráva o stavu pohledávek.wmv (velikost: 6087kB, typ: WMV)
ZM 2017, 22-07-03. Výsledek hospodaření.wmv (velikost: 18168kB, typ: WMV)
ZM 2017, 22-07-04. Závěrečný účet města.wmv (velikost: 10216kB, typ: WMV)
ZM 2017, 22-07-05. Účetní uzávěrka města.wmv (velikost: 15657kB, typ: WMV)
ZM 2017, 22-08-01.Zmařená investice - návrh na odepsání z účtu 042.wmv (velikost: 7479kB, typ: WMV)
ZM 2017, 22-08-02. Kotlíková dotace.wmv (velikost: 63549kB, typ: WMV)
ZM 2017, 22-08-04. Příspěvek na víkendovou autobus. dopravu na Hukvaldy.wmv (velikost: 51788kB, typ: WMV)
ZM 2017, 22-09. Návrhy a připomínky.wmv (velikost: 76860kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage