LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Saturday 05/27/17
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

2017, 21. zprávy 20. - 26. 5.
2017, 20. zprávy 13. - 19. 5.
22. zasedání ZM 2017, květen
2017, 19. zprávy 6. - 12. 5.
2017, 18. zprávy 29.4.-5.5.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz22. zasedání ZM 2017, květen

Vysílání on line od 16 hodin, 18. 5. 2017
přenos 80 minutách skončil

materiály k prohlédnutí
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

22/1 Zahájení, schválení programu,
složení slibu člena Zastupitelstva města Příbora, starosta

ING. ZDENĚK PAŘÍZEK JE NOVÝ ZASTUPITEL

22/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora, JUDr. Berger

22/3 Kontrola přijatých usnesení, MUDr. Jurečka

22/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM, Ing. Vaněk

22/5 Zprávy z činnosti výborů ZM
Zápis č. 28 OV Hájov, zápis č. 29 OV Hájov, zápis č. 26 OV Prchalov, zápis č. 21 z FV, zápis č. 16 z KV, zápis KV č. 17, zápis KV č. 18, zápis KV č. 19, zápis KV č. 20, zápis KV č. 21, KV – odpověď na žádost, předsedové

22/6 Majetkoprávní záležitosti, místostarostka
* 22/6/1 Mateřská škola Hájov, místostarostka

* 22/6/2 Pravidla pro nakládání s pozemky, místostarostka

* 22/6/3 Prodej pozemku pod trafostanicí – Lokalita za školou, místostarostka

* 22/6/4 Prodej pozemku - Klokočov, místostarostka

* 22/6/5 Prodej pozemku – bytové družstvo Před parkem, místostarostka

* 22/6/6 Výkup pozemku – Povodí Odry, místostarostka

22/7 Hlavní program
* 22/7/1 Zpráva o inventarizaci majetku města a jeho organizací za rok 2016, místostarostka

* 22/7/2 Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací za rok 2016, starosta

* 22/7/3 Výsledek hospodaření a závěrečný účet města za rok 2016,starosta

* 22/7/4 Závěrečný účet města Příbora za rok 2016 (zpráva auditora),starosta

* 22/7/5 Účetní závěrka města za rok 2016, starosta

22/8 Organizační záležitosti
* 22/8/1 Zmařená investice – návrh na odepsání z účtu 042, starosta

* 22/8/2 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji I. a II. etapa, místostarostka

* 22/8/3 Koncepce tepelného hospodářství – provozování kotelen Nerudova a Lomená, starosta
VYŘAZENO Z JEDNBÁNÍ

* 22/8/4 Příspěvek na víkendovou autobusovou linku Příbor – Hukvaldy, starosta

22/9 Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

22/10 Zpráva návrhové komise

22/11 Závěr

ZPRÁVY AKTUÁLNĚ | POSLANCI 2014-2017 | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2017 | VOLBY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM | FOTOGALERIE, různé | SVATBY | INZERCE | BLAHOPŘÁNÍ | POŘADY LTV | VYSÍLÁNÍ, info | LOCAL TV | NABÍDKA | BESEDY S POLITIKY | BONUS-DOVOLENÁ | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage