LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz23. zasedání ZM 2017, červen

23. zasedání Zastupitelstva města Příbor - čtvrtek 22. 6. 2017 od 16.00 hodin, jednací sál piaristického kláštera v Příboře.

VYSÍLÁME ONLINE - přenos skončil v 18.18 hodin


anonymizovaný záznam po jednotlivých bodech - viz níž v souborech

MATERIÁLY K ZASEDÁNÍ NA WEBU MĚSTA:
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2

PROGRAM
23/1 Zahájení, schválení programu, starosta
je přidán jeden bod 23/8/11 - Lávka přes řeku Lubinu
jeden bod VFP MTZ je přesunut před rozpočet

23/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora,JUDr. Berger

23/3 Kontrola přijatých usnesení, MUDr. Jurečka

23/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM, Ing. Vaněk

23/5 Zprávy z činnosti výborů ZM, předsedové
*Zápis č. 27 z OV Prchalov ze dne 3. května 2017

*Zápis č. 28 z OV Prchalov ze dne 7. června 2017

*Plán práce OV Prchalov na II. pololetí 2017

*Zápis č. 30 Z OV Hájov ze dne 15. května 2017

23/6 Majetkoprávní záležitosti
*23/6/1 Převod pozemku - propustek Hájov, místostarostka

*23/6/2 Výkup pozemku - ul. Čapkova, místostarostka
ul. Čapkova v Příboře neexistuje, jde o ul. K. Čapka
paní místostarostka čte jen zadání a usnesení, podívejte se do materiálů, o který pozemek jde - zastupitelé materiály mají předem, vědí, o čem je řeč, vy diváci si materiál projděte též.

*23/6/3 Směna pozemků ČEZ ul. Fučíkova – zrušení usnesení (k usnesení ZM 19/6/4/1), místostarostka

23/7 Hlavní program
jsou přehozeny body projednávání - nejdřív se jedná o tomto bodu:
23/8/3 Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory materiálně technické základny pro rok 2017 - 2. etapa, starosta
Příloha č. 1 a Příloha č. 2 a Příloha č. 3 a Příloha č. 4
žádosti - Junáka (bude schvalovat rada města), spolku rybářů - 55 342, spolku myslivců Příbor 1 - 80 000, TJ Sokol 328 984 Kč.
9 zastupitelů se vyjádřilo písemně předem k žádostem....někteří žádali snížení, opravdu na něm trváte? ptá se starosta těch, kteří chtěli ponížit dotace, netrvají
Žádostem je vyhověno v plném rozsahu, v druhém kole byly tedy peníze na materiálně technickou základnu rozděleny - přiděleny.
Zůstává v kapitole cca "volných" 80 000 Kč.

*23/7/1 Program Dědictví města Příbora 2017 – rozdělení finančních příspěvků vlastníkům nemovitostí, starosta
údaje v materiálu
komise MPR žádá o navýšení financí na program Dědictví, pan Gabzdyl navrhuje dát tady oněch 80 000 Kč z MTZ - VFP
starosta nesouhlasí, potřebujeme peníze jinde
i rada se shodla na tom, že letos peníze do Dědictví nebude přidávat
p. Polách - víme, že ostatní města dávají víc, proto jsme to chtěli narovnat, zájem majitelů domů v MPR se zvedá a to je dobře, proto by se nám půl milionu líbilo (nyní je 300 000 Kč)
přiděluje se tedy 300 000 Kč pěti žadatelům:
51 000 Kč
70 000 Kč
104 674 Kč
150 000 Kč
19 326 Kč

*23/8/11 - Lávka přes řeku Lubinu
přidaný bod...jde opět o peníze původně šlo o 7 mil. Kč, po předání podkladů projektanty se cena navýšila o 5 mil. Kč - ty jsou ve 3. změněn rozpočtu navrženy
7 482 000 Kč + 5 mil. Kč + ve výběrovém řízení ještě vyšší cena - celkem:
13 000 122 Kč - jde o cenu za položení monolitu - lávky v jednom kuse,
je možné výběrové řízení zrušit a připravit nové s tím, že je možné lávku položit nikoli jako monolit, ale složit ji z jednotlivých kusů.. projektanti tentokrát souhlasí

p. Gabzdyl - odsouhlasil jsem lávku i kvůli ceně 7 mil. Kč, pro 12 mil Kč bych ruku nezvedl....
starosta - my jsme ale nevěděli cenu, komise nevybírala podle ceny... a my jsme museli odsouhlasit tu lávku, kterou komise v architektonické soutěži vybrala .. firma řekla, že to bude do 8 mil. Kč..


*23/7/2 Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města Příbora na rok 2017, starosta
Příloha č. 1 a Příloha č. 2
V rozpočtu je řada změn, nediskutuje se

23/8 Organizační záležitosti
23/8/1 Výroční zpráva města Příbora za rok 2016, starosta
Příloha
je v členění, jak jsme zvyklí - určitě jste si to prolistovali, víte, o co jde...je to zpracováno velice přesně,
starosta děkuje všem odborům za tuto práci

23/8/2 Plán práce ZM na 2. pololetí roku 2017, starosta
termíny zasedání 2017
14. 9. - ZM musí být po 3měsíční přestávce, 21. 9. bude návštěva z amerického velvyslanectví a později to nejde
2. 11.
14. 12.

23/8/4 Tepelné hospodářství – provozování kotelen Lomená a Nerudova, starosta
Příloha č. 1 a Příloha č. 2
už se o tom bavíme téměř 2 roky a to intenzivně, kroky jsou tady popsány - v materiálu, zastupitelé to ví, byli účastni těmto jendání,
máte tady indikativní nabídky, srovnání nabídky a návrh provozování tepelného hospodaření SMMP - organizací města,
jednali jsme o tom na řádných, mimořádných, pracovních zasedáních, na výjezdním zasedání,
za rok a něco smlouva s ČEZ Energem vyprší
p. Gabzdyl - zamyslel jsem se nad tím, proč se tak dlouho zabýváme centrálním tepelným hospodařením ve městě... - máme dnes jen návrh SMMP, nemáme návrh jiný, myslel jsem si, že si vybereme z více variant, proto dávám protinávrh...
přikláníme se k vypsání výběrového řízení na dodávku tepla
doufám, že navržená cena SMMP - 441,45 Kč bude konečná a bude dodržená
kdo bude v případě výkupu kotelny od ČEZ Energo kupovat ono zařízení..
p. Gabzdyl - SMMP,
starosta - to asi ne -proč... a nejde jen o kotelnu, ale i rozvody
je to nová informace, říká pan Gabzdyl
p.Pařízek - jsem členem dozorčí rady SMMP... ztotožňujeme se s předloženým materiálem, paní ředitelka na zasedání není,
starosta - do dozorčí rady budeme hledat člověka, který teplu rozumí....
hlasuje se o protinávrhu: ZM uložilo zajistit úkony a .. na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele tepla a provozování kotelen Lomená a Nerudova - nebylo přijato ....
...hlasuje se o převodu kotelny Lomená do majetku SMMP - 27. 6. 2017 - zahájení 13 hlasů - schváleno
I. Lacný - děkuje za to, že bylo schváleno, že SMMP bude provozovat obě kotelny - ve společnosti se stalo něco za těch 12 měsíců...mluví o komunikaci a meilech a jednateli a dozorčí radě - o nějakém nedorozumění.. nezasvěcený neví, vypadá to , že jednatelé a dozorčí rada nefungovaly - společně

v podstatě po dvou letech jednání je rozhodnuto, o dodávkách tepla bude rozhodovat SMMP - organizace města

23/8/5 Banka projektů 2017-2020 a Akční plán 2017-2018, starosta
Příloha
v příloze je vyznačeno, co je hotovo, co je rozpracováno, objevily se tam i nové věci...
p. Netušil: chápu.. ale mám problém s tím, že o čem se dlouho mluví, tak to tam chybí...např. ul. U Brány - dlouho se o tom mluví, není to tam....
a také pozemky v Klokočově...Z69 - využití komplexu pozemků..není to tam...
disgolfové hřiště...
starosta - mluví o prioritách - konkrétně o lokalitě Za Školou
Netušil - finanční výbor - jednali o odkoupení bývalých WC... je problém, jinak bychom se rozhodovali, kdybychom věděli, jaký je záměr města....když se s tím nebude nic dělat, tak ať si tam někdo něco postaví se souhlasem památkářů.. ale mělo by to být v akčním plánu, aby se vědělo, jaké jsou priority....
starosta - není problém nechat udělat projekt... a vyjmenovává - co a jak...
p. Polách - komise MPR už 2x vydala doporučení, co s ulicí - je to prioritní - je to vstup do ulice
p. Hambálková - jsem tu krátce, ale i tak začíná se i s památkovou péčí lépe spolupracovat, fasády domů - i v ul. U Brány - bylo by dobré ji udělat, ZM by mělo rozhodnout, zda se tady bude dostavovat, nebo ne,
a kolem záchodků se bavíme skoro rok, bylo by dobré rozhodnout, co bude dál
starosta - vytáhněme peníze na projekt ulice U Brány, ale je možné, že pak bude ležet ... jsme domluveni
p. Gabzdyl - pokud by se měla realizovat ul U Brány - musíme to realizovat komplexně - uzavření ulice K. Čapka a udělat obchvat..., na ní je velký provoz-
oj!!!! - osobní poznámka - jezdím a chodím tam každý den... propojení funguje na výbornou i s auty, naopak lidé - turisté si stěžují na vysoké parkovné na náměstí a na nedostatek parkovacích míst v centru města....-

23/8/6 Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 – aktualizace, starosta
materiál na webu - úpravy - ve srovnání s původním materiálem
odsouhlašeno

23/8/7 Plán rozvoje bydlení ve městě Příbor do roku 2020, starosta
J. Svobodová - nechtějí lidé v domě č. 1401 si byty koupit?

23/8/8 Informace o možnosti změny územního plánu města Příbora, starosta
dle mě náročný materiál, ale zajímavý
bez diskuse

23/8/9 Svoz komunálního odpadu po roce 2019, starosta
Příloha
p. Gřesíková, ředitelka TS - Technické služby města Příbora jsou ochotny a schopny svážet odpad ve městě, pro jiné obce také, ale to by byla podnikatelská aktivita - vedlejší činnost
potřebují ovšem vědět, zda budou svážet pro Příbor - musí k tomu učinit všechny kroky - dlouho předem, musí se objednat auto, v Příboře končí smlouva se svozovou firmou za 2 roky a půl,
R. Jurečka - čipování popelnic, dobrý krok, ale pozor na to, město je naštěstí čisté město...
p. Rumpíková - lidé odjinud házejí odpad u nás

100 x snad dnes zaznělo - na horách nám bylo prezentováno, na horách jsme se dozvěděli - zastupitelé mají na mysli na výjezdní zasedání...

p. Venzara - odbor rozvoje - žádost o dotaci na sběrný dvůr je podána...
- situace je stabilizovaná, systém s nakládáním s odpadem město nijak zvlášť nedotuje, vše funguje dobře, včetně třídění, ale nesmíme usnout na vavřínech....
mohlo by se stát, že se poplatek zvedne na 700 - 800 Kč/rok/občan, a to by znamenalo dotace vozu odpadu z městského rozpočtu a šlo by o pár milionů
u TS - by se poplatek výrazně nenavyšoval...468 Kč - možná 480 Kč...
do r. 2020 motivační systém nebude zaveden..
sběrný dvůr nemá se svozem odpadu technickými službami nic společného,
když rozhodnete nyní o tom, že TS budou svážet v Příboře odpad, budeme se na to připravovat...
p. Gabzdyl - můžeme výb. řízení vypsat už nyní?
p. Venzara - můžeme, ale není to reálné - kvůli cenám

od září 2019 - budou svážet odpad v Příboře technické služby - 3 zastupitelé se zdrželi

23/8/10 Žádost o bezúplatný převod movitého majetku z majetku města Příbora, starosta
Příloha č. 1 a Příloha č. 2
hasiči - převod materiálů

Návrhy...
p. Gabzdyl - LÁVKA - projekční firma nesplnila zadání - cituje zadání s 5,5 miliony Kč.. a dnes je cena 13 mil. Kč, je to pro mě jasné nesplnění kritérií uchazečem, může se tím zabývat městský právník, ztratili jsme plno času a peněz za projekční práce... ztráta pro město...
starosta - souhlasí - bude písemná odpověď

p. Rumpíková - KUŘÁCI PŘED HOSPODAMI - Tony Bar - problém, prosím, ať tam jezdí policajti
POTKANI - Příbor se stává městem potkanů - např. ul. Fučíkova

p. Myška - značky u TS


23/9 Zpráva návrhové komise

23/10 Závěr
konec 18.18 hodin

Soubory ke stažení

ZM 2017, 23-01. Zahájení.wmv (velikost: 26056kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-02. Zpráva z činnosti rady.wmv (velikost: 7527kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-03. Kontrola přijatých usnesení.wmv (velikost: 10327kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-04. Zpráva o vyřízení připomínek.wmv (velikost: 2582kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-05. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 42569kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-06. Majetkoprávní záležžitosti-anonymizace.wmv (velikost: 19480kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-07-1. Program dědictví města Příbora.wmv (velikost: 30937kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-07-2. Návrh rozpočtového opatření č. 3.wmv (velikost: 32153kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-08-1. Výroční zpráva města Příbora.wmv (velikost: 7703kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-08-2. Plán práce ZM.wmv (velikost: 12711kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-08-3. Vyhodnocení řízenípro poskytnutí veřejné finanční podpory.wmv (velikost: 27448kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-08-4. Tepelné hospodářství Příbora.wmv (velikost: 60523kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-08-5. Banka projektů 2017-2020.wmv (velikost: 61627kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-08-6. Program regenerace MPR.wmv (velikost: 7319kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-08-7. Plán rozvoje bydlení.wmv (velikost: 14375kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-08-8. Informace o možžnosti změny územního plánu.wmv (velikost: 6422kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-08-9. Svoz odpadu v Příboře - do budoucna.wmv (velikost: 122800kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-08-10. ŽŽádost o bezúplatný převod movitého majetku.wmv (velikost: 7863kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-08-11. Lávka přes Lubinu, výběrové řízení.wmv (velikost: 36953kB, typ: WMV)
ZM 2017, 23-09. Různé.wmv (velikost: 51482kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage