LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Wednesday 10/18/17
Svátek má Lukáš

Nejnovější dokumenty

2017, 42. zprávy 14.-20. 10.
2017, 41. zprávy 7. - 13. 10.
2017, 40. zprávy 30.9.-6.10.
2017, 39. zprávy 23. - 29. 9.
2017, 38. zprávy 16. - 22. 9.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz24. zasedání ZM, září

24. zasedání Zastupitelstva města Příbor - čtvrtek 14. 9. 2017 od 16.00 hodin, jednací sál piaristického kláštera v Příboře.

VYSÍLALI JSME ONLINE konec 18.50 hod.MATERIÁLY K ZASEDÁNÍ NA WEBU MĚSTA - anonymizováno:
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2

PROGRAM
23/1 Zahájení, schválení programu, starosta

24/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora,JUDr. Berger

24/3 Kontrola přijatých usnesení, MUDr. Jurečka

24/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM, Ing. Vaněk

24/5 Zprávy z činnosti výborů, předsedové
Zápis č. 31 OV Hájov
Plán práce OV Hájov na 2. pololetí 2017
Zápis č. 22 z KV
Zápis č. 23 z KV

24/6 Majetkoprávní záležitosti
24/6/1 Nabídka převodu pozemku u Prchalova, místostarostka

24/6/2 Nabídka převodu pozemků Hájov, místostarostka

24/6/3 Nemovitosti – ul. Masarykova, místostarostka

24/6/4 Nemovitosti – ul. U brány, místostarostka
Příloha

24/7 Hlavní program
24/7/1 Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30. 6. 2017, starosta
Příloha

24/7/2 Zpráva o výsledku hospodaření města a jeho organizací za 1. pololetí roku 2017, starosta
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

24-07-03 Udělení cen obce

24/8 Organizační záležitosti
24/8/1 Zpráva o uplatňování územního plánu Příbora, starosta
Příloha č. 1
Příloha č. 2

24/8/2 Změna účelu použití účelové investiční dotace FK PRIMUS Příbor, starosta

24/8/3 JSDH Příbor – bezúplatný převod majetku, starosta Příloha

24/9 Zpráva návrhové komise

24/10 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

24/11 Závěr

ZPRÁVY AKTUÁLNĚ | POSLANCI 2014-2017 | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2017 | VOLBY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM | FOTOGALERIE, různé | SVATBY | INZERCE | BLAHOPŘÁNÍ | POŘADY LTV | VYSÍLÁNÍ, info | LOCAL TV | NABÍDKA | BESEDY S POLITIKY | BONUS-DOVOLENÁ | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage