LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz25. zasedání ZM 2017, listopad

25. zasedání Zastupitelstva města Příbor - čtvrtek 2. 11. 2017 od 16.00 hodin, jednací sál piaristického kláštera v Příboře.

MATERIÁLY K ZASEDÁNÍ NA WEBU MĚSTA - anonymizováno:
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2

PROGRAM
25/1 Zahájení, schválení programu, starosta

25/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora,JUDr. Berger

25/3 Kontrola přijatých usnesení, MUDr. Jurečka

25/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM, Ing. Vaněk

25/5 Zprávy z činnosti výborů, předsedové
Zápis OV Prchalov č. 29 ze dne 6. 9. 2017.doc
Zápis č. 30 z OV Prchalov ze dne 4. 10. 2017.doc
Zápis č. 32 z OV Hájov - červenec 2017.docx
OV Hájov zápis č. 33 - srpen 2017.docx
Zápis č. 34 z OV Hájov ze dne 18. 9. 2017.docx
Zápis z 24. schůze FV 5. 9. 2017 opr.doc
Zápis z 25. schůze FV ze dne 18. 10. 2017.doc

25/6 Majetkoprávní záležitosti
25/6/1 Výkup pozemků pod místní komunikací – Hájov.01

25/6/2 Výkup pozemků pod místní komunikací – Hájov.02

25/6/3 Výkup pozemků pod místní komunikací – Hájov.03

25/6/4 Prodej pozemků u cyklostezky

25/7 Hlavní program
25/7/1 Rozpočtové opatření č. 4

25/7/2 Obecně závazná vyhláška města Příbora o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

25/8 Organizační záležitosti
25/8/1 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II. etapa – navýšení příspěvku města

25/8/2 Žádost MŠ Pionýrů o poskytnutí návratné finanční výpomoci

25/8/3 Koupaliště – rozšíření areálu a zadání pro zpracování projektové dokumentace

25/8/4 Rekonstrukce sportovního hřiště u ul. Vrchlického

25/8/5 Tvorba veřejných prostranství

25/8/6 Nákup svozového vozidla s nástavbou pro Technické služby města Příbora, příspěvková organizace

25/8/7 Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům rady města, předsedům výborů zastupitelstva města, předsedům komisí rady města, členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady města, jakož i příspěvku na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva města pověřených k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a k vítání občánků
VYŘAZENO

25/8/8 Aktualizace Programu regenerace MPR na období 2018-2022

25/8/9 Návrh akcí Programu regenerace MPR na rok 2018

25/9 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

25/10 Zpráva návrhové komise

25/11 Závěr

Rychlý komentář z přímého přenosu - bez záruky, přesně v záznamu
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=592

Soubory ke stažení

ZM_2017_25-01. Zahajeni, schvaleni programu.wmv (velikost: 110735kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-02. Zpráva o činnosti Rady.wmv (velikost: 14679kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-03. Kontrola přijatých usnesení.wmv (velikost: 43019kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-04. Zpráva o vyřízení připomínek-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 136898kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-05. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 126209kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-06. Majetkoprávní záležžitosti-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 100608kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-07-1. Rozpočtové opatření č. 4.wmv (velikost: 189140kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-07-2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku-odpady.wmv (velikost: 13271kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-08-01. Kotlíková dotace-navýšení.wmv (velikost: 13367kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-08-02. ŽŽádost MŠ Pionýrů o poskytnutí návratné fin. pomoci.wmv (velikost: 16568kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-08-03. Koupaliště rozšíření.wmv (velikost: 195119kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-08-04. Rekonstrukce sportovního hřiště.wmv (velikost: 181969kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-08-05. Tvorba veřejných prostranství.wmv (velikost: 14600kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-08-06. Nákup svozového vozidla pro TS.wmv (velikost: 10647kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-08-08. Aktualizace Programu regenerace MPR.wmv (velikost: 6423kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-08-09. Návrh akcí Programu regenerace MPR.wmv (velikost: 6983kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-08-10. Discgolf.wmv (velikost: 197564kB, typ: WMV)
ZM_2017_25-09. Návrhy a podněty zastupitelů-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 91602kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage