LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 05/27/19
Svátek má Valdemar

Nejnovější dokumenty

15. týden 2019, 6. - 12. 4.
14. týden 2019, 30.3.-5.4.
13. týden 2019, 23. - 29. 3.
12. týden 2019, 16. - 22. 3.
11. týden 2019, 9. 3. - 15. 3.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz26. zasedání ZM 2017, prosinec

prosinec

26. zasedání Zastupitelstva města Příbora


14. 12. 2017 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře.
Začíná v 16 hodin, mohli jste sledovat on-line, končilo se ve 20.30 minut

MATERIÁL DO ZASEDÁNÍ
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/
ZÁZNAM ZASEDÁNÍ - po jednotlivých bodech, dole pod programem

PROGRAM
26/1 Zahájení, schválení programu

26/2 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

26/3 Kontrola přijatých usnesení

26/4 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM

26/5 Zprávy z činnosti výborů
**Plány práce KV a FV, Plány práce OV (Hájov a Prchalov)

*Kontrolní výbor
zápis _ č_25 KV Příbor ze dne 7_11_2017.doc, presenční listina 25 KV2017.jpg,
zápis č. 25 KV o kontrole oběh fin prostředků měú.jpg

*Finanční výbor
Plán práce FV na I. pol. 2018.doc
Zápis z 26. schůze FV 15. 11. 2017.docx

*Plán práce Osadního výboru Hájov na 1.docx
OV zápis č. 35 - říjen 2017 (1).docx
OV zápis č. 36 - listopad 2017.docx

*Plán práce Osadního výboru PRCHALOV na I.docx
Zápis OV Prchalov_11_2017.doc

26/6 Majetkoprávní záležitosti
**26/6/1 Výkup pozemků pod místní komunikací v Hájově, oprava

**26/6/2 Změna katastrální hranice Kopřivnice

**26/6/3 Výkup pozemků POZIMOS

**26/6/4 Výkup nemovitostí Panacea

**26/6/5 Nemovitosti – ul. Masarykova

26/7 Hlavní program
**26/7/1 Lávka přes řeku Lubinu v Příboře

**26/7/2 Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům rady města, předsedům výborů zastupitelstva města, předsedům komisí rady města, členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady města, jakož i příspěvku na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva města pověřených k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a k vítání občánků

**26/7/3 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města Příbor na rok 2017

**26/7/4 Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2018

**26/7/5 Střednědobý výhled rozpočtu města Příbor na roky 2019 - 2020

**26/7/6 Návrh počtu členů ZM pro volební období 2018 - 2022

**26/7/7 Plán práce ZM na 1. pololetí 2018

26/8 Organizační záležitosti
**26/8/1 Mimořádné odměny členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady města

**26/8/2 Výjimky z Pravidel č. 3/2016 pro poskytování veřejné finanční podpory

**26/8/3 OZV č. 3/2017 o místním poplatku ze psů

**26/8/4 Návrh 3. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 – 2020

**26/8/5 Návrh 2. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období
2018 - 2020

**26/8/6 Místní akční plán ORP Kopřivnice

**26/8/7 Zrušení poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Pionýrů

**26/8/8 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

**26/8/9 Stavební oddělení domů č. p. 8 a č. p 9

26/9 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

26/10 Zpráva návrhové komise

26/11 Závěr

Soubory ke stažení

ZM 2017, 26-01. Zahájení a schválení.wmv (velikost: 20424kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-02. Zpráva o činnosti rady.wmv (velikost: 45850kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-03. Kontrola přijatých usnesení.wmv (velikost: 29864kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-04. Zpráva o vyřízení přippomínek.wmv (velikost: 4870kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-05. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 28856kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-06. Majetkoprávní - ANONYMIZACE.wmv (velikost: 315024kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-07-1. Lávka přes Lubinu.wmv (velikost: 162067kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-07-2. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM a komisí.wmv (velikost: 63035kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-07-3. Rozpočtové opatření č. 5.wmv (velikost: 10215kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-07-4. Návrh rozpočtu města Příbora na r. 2018.wmv (velikost: 73644kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-07-5. Střednědobý výhled rozpočtu města Příbora.wmv (velikost: 10359kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-07-6. Návrh počtu členů ZM.wmv (velikost: 21272kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-07-7. Plán práce ZM.wmv (velikost: 3638kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-08-1. Mimořádné odměny.wmv (velikost: 6198kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-08-2. Výjimky z Pravidel č. 3.wmv (velikost: 23592kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-08-3. OZV č. 3-2017 o místním poplatku ze psů.wmv (velikost: 6070kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-08-4. Návrh 3. Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb.wmv (velikost: 17943kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-08-5. Návrh 2. Plánu rozvoje rod. politiky.wmv (velikost: 20648kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-08-6. Místní akční plán.wmv (velikost: 11863kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-08-7. Zrušení poskytnutí návratné fin. výpomoci MŠ Pionýrů.wmv (velikost: 7271kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-08-9. Stavební oddělení domů č. p. 8 a č. p. 9.wmv (velikost: 43930kB, typ: WMV)
ZM 2017, 26-09. Návrhy, podněty a připomínky (velikost: 27288kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage