LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Monday 08/19/19
Svátek má Ludvík

Nejnovější dokumenty

28. týden 2019, 5. - 11. 7.
05. zasedání ZM 2018-2022
27. týden 2019, 29.6. -4.7.
26. týden 2019, 22. - 28. 6.
25. týden 2019, 15. - 21. 6.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz27. zasedání ZM 2018, únor

Ze zpráv

Zastupitelé Příbora se scházejí přibližně 8-9x ročně. Kromě toho se scházejí, je-li to nutné, i na pracovních neveřejných zasedáních.
Poslední veřejné jednání bylo historicky nejkratší - trvalo 56 minut.

1. února na 27. zasedání Zastupitelstva města Příbora zastupitelé projednávali v piaristickém klášteře 12 bodů. Jedním z nich byl prodej pozemku pod komunikací v Krátké ulici. Cesta patří městu, řada z vás po ní jezdí a také chodí, ovšem pozemek pod ní byl soukromý. Majitelka ho nabídla městu k odprodeji, zastupitelé souhlasili - souhlasili také s cenou 100 Kč za m2.
Byla též koupena část pozemku na starém hřbitově. 64 m2 za vchodem vpravo patřilo farnosti.
Ta za pozemek dostane 8.760 Kč.
Pokud někde uslyšíte pojem zastavitelná plocha Z 43, jde o plochu Za Školou určenou k výstavbě domků. Vysoutěžená cena na realizaci inženýrských sítí je 26,5 milionů korun. V rozpočtu na rok 2018 je na tuto akci vyhrazených 15 mil. Kč. Muselo se rozhodnout, co s chybějícími jedenácti a půl miliony korunami. Zastupitelé rozhodli dofinancovat akci v roce 2019.
Jednalo se také o školských obvodech mateřských škol. Vloni byly obvody schváleny tak, že dělicí čarou mezi školkami Pionýrů a Kamarád se stala Lubina. Jednání to tehdy nebylo snadné. Paní ředitelky nebyly ve shodě. Rok fungování a už dříve připravená novela školského zákona o přednostním přijímání dětí od 3 let, která vstoupí v platnost v září, si vyžádaly změnu.
Bohuslav Majer, starosta Příbora na zasedání řekl:
Pokud bychom dál postupovali podle současného, tak na MŠ Pionýrů bude překročena kapacita cca 35 % a zase na MŠ Kamarád, tak tam zase bude nedostatek žáků pro naplnění.
Změna tedy byla schválena. Do obvodu Mateřské školy Pionýrů patří část za řekou Lubinou od Klokočova až po Základní školu Npor. Loma, a místní část Hájov. Zbytek Příbora spadá pod školku Kamarád. Obě paní ředitelky se dohodly - bez ohledu na školské obvody - na upřednostňování sourozeneckých vazeb. Vyhláška bude platit s největší pravděpodobností 2 roky.
Příští zasedání se neuskuteční ve čtvrtek, termín byl změněn na středu 21. 3. Udělejte si čas a sledujte zasedání on-line od 16. hodiny. Odkaz najdete před zahájením zasedání na stránkách televize Příbor.

Soubory ke stažení

ZM_2018_27_01_Zahájení_a_ schválení.wmv (velikost: 20712kB, typ: WMV)
ZM_2018_27_02_Zpráva_o_činnosti_Rady.wmv (velikost: 33817kB, typ: WMV)
ZM_2018_27_03_Kontrola_přijatých_usnesení_ANONYMIZACE.wmv (velikost: 24920kB, typ: WMV)
ZM_2018_27_04_Zpráva_o_vyřízení_připomínek.wmv (velikost: 4262kB, typ: WMV)
ZM_2018_27_05_Zprávy_ z_činnosti_výborů.wmv (velikost: 15111kB, typ: WMV)
ZM_2018_27_06_Majetkoprávní_záležitosti_ANONYMIZACE.wmv (velikost: 15751kB, typ: WMV)
ZM_2018_27_07_Zástavba_lokality_za_Školou.wmv (velikost: 12375kB, typ: WMV)
ZM_2018_27_08_01_Přísedící_okr._soudu_ANONYMIZACE.wmv (velikost: 17143kB, typ: WMV)
ZM_2017_24__08_02_Zmena_ucelu_pouziti_inv_dotace_FK_ Primus.wmv (velikost: 109583kB, typ: WMV)
ZM_2018_27_08_03_Info_k_riziku_navýšení_nákladů_za_odpad_hospodářství.wmv (velikost: 14727kB, typ: WMV)
ZM_2018_27_08_04_Obecně_závazná_vyhláška_školské_obvody.wmv (velikost: 34137kB, typ: WMV)
ZM_2018_27_09_ Návrhy_podněty_a_připomínky.wmv (velikost: 32041kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage