29. zasedání ZM 2018, květen

29. zasedání Zastupitelstva města Příbora

17. 5. 2018 od 16.00 hod. - ON LINE

PROGRAM A MATERIÁLY K PROJEDNÁVÁNÍ:
http://www.pribor.eu/obcan-1/zastupitelstvo-mesta/anonymizovana-verze-materialu-na-zasedani-zm-2/

zápis zde:
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=592
záznam níže

Soubory ke stažení

ZM_2018_29-02. Zpráva o činnosti Rady.wmv (velikost: 8615kB, typ: WMV)
ZM_2018_29-03. Kontrola přijatých usnesení-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 10151kB, typ: WMV)
ZM_2018_29-04. Zpráva o vyřízení připomínek.wmv (velikost: 4710kB, typ: WMV)
ZM_2018_29-05. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 26488kB, typ: WMV)
ZM_2018_29-06-1-5. Majetkoprávní záležitosti-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 85933kB, typ: WMV)
ZM_2018_29-06-6. První změna územního plánu.wmv (velikost: 329489kB, typ: WMV)
ZM_2018_29-06-7. Program renegerace MPR.wmv (velikost: 37961kB, typ: WMV)
ZM_2018_29-07-1. Závěrečná zpráva o iventarizaci.wmv (velikost: 5670kB, typ: WMV)
ZM_2018_29-07-3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.wmv (velikost: 9447kB, typ: WMV)
ZM_2018_29-07-4. Závěrečný účet města.wmv (velikost: 14487kB, typ: WMV)
ZM_2018_29-07-5. Schválení účetní uzávěrky.wmv (velikost: 12471kB, typ: WMV)
ZM_2018_29-08-1. Kotelna Lomená.wmv (velikost: 55323kB, typ: WMV)
ZM_2018_29-08-2. Žádost o souhlas s provozem soukromé školy.wmv (velikost: 16743kB, typ: WMV)
ZM_2018_29-08-3. Spolufinancovní akce Národní finále U12.wmv (velikost: 15287kB, typ: WMV)
ZM_2018_29-09. Návrhy, podněty.wmv (velikost: 118160kB, typ: WMV)