30. zasedání ZM 2018, červen

30. zasedání ZM 2018, červen 21. 6. 2018
PROGRAM
ZÁPIS: http://www.televize-pribor.cz/?clanek=592

JEDNOTLIVÉ BODY KE STÁHNUTÍ NÍŽE

30/01 Zahájení, schválení programu

30/02 Zpráva o činnosti Rady města Příbora

30/03 Kontrola přijatých usnesení

30/04 Zpráva o vyřízení připomínek, návrhů a podnětů členů ZM

30/05 Zprávy z činnosti výborů
Zápis č. 38 z jednání OV Prchalov, které se konalo 6. 6. 2018

30/06 Majetkoprávní záležitosti
30/06/1 Prodej pozemku – ul. Na Valše

30/06/2 Směna pozemků - Paseky

30/06/3 Pozemek pod MK – SPÚ, Hájov

30/06/4 Pozemky pod MK - Frenštátská

30/06/5 První změna ÚP Příbora - schválení zadání

30/06/6 Program Dědictví města Příbora 2018 – rozdělení finančních příspěvků vlastníkům nemovitostí

30/06/7 Lokalita Za školou Npor. Loma- realizace plochy Z43

30/07 Hlavní program
30/07/1 Návrh RO č. 3 rozpočtu města Příbora na rok 2018

30/07/2 Program rozvoje sportu v Příboře

30/07/3 Banka projektů 2017-2020 (aktualizace) a Akční plán 2019-2020

30/08 Organizační záležitosti
30/08/1 Výroční zpráva pro rok 2017

30/08/2 Vydání nového jednacího řádu Zastupitelstva města Příbora 2018

30/08/3 Plán práce Zastupitelstva města Příbora na 2. pololetí roku 2018

30/09 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM
30/10 Zpráva návrhové komise
30/11 Závěr

Soubory ke stažení

ZM_2018_30-01. Zahájení, schválení.wmv (velikost: 26616kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-02. Zpráva o činnosti Rady.wmv (velikost: 12167kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-03. Kontrola přijatých usnesení.wmv (velikost: 41161kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-04. Zpráva o vyřízení připomínek.wmv (velikost: 5046kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-05. Zprávy z činnosti výborů.wmv (velikost: 59067kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-06.-1, 2. 3. 4. Majetkoprávní záležitosti ANONYMIZACE.wmv (velikost: 53946kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-06-5. První změna ÚP-schválení zadání.wmv (velikost: 92494kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-06-6. Program Dědictví ANONYMIZACE.wmv (velikost: 11239kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-07-1. Návrh RO č.3. rozpočtu.wmv (velikost: 46698kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-07-2. Program rozvoje sportu.wmv (velikost: 27448kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-07-3. Banka projektů.wmv (velikost: 30488kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-07-4. Rekonstrukce hvězdárny.wmv (velikost: 199014kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-08-1. Výroční zpráva.wmv (velikost: 8023kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-08-2. Vydání nového jednavcího řádu.wmv (velikost: 43706kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-08-3. Plán práce ZM.wmv (velikost: 21688kB, typ: WMV)
ZM_2018_30-09. Návrhy a připomínky-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 13959kB, typ: WMV)