LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Thursday 02/20/20
Svátek má Oldřich

Nejnovější dokumenty

2020, 07. týden 8. - 15. 2.
2020, 06. týden 1. - 7. 2.
2020, 05. týden, 25. - 31. 1.
09. zasedání 2018-2022, 11. 12.
2020, 04. týden 11. - 17. 1.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz05. zasedání ZM 2018-2022

záznam
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=925

Projednávaný materiál
Zahájení, schválení programu, Ing. arch. Jan Malík

Kontrola plnění dříve přijatých usnesení, Ing. arch. Jan Malík

Zpráva o činnosti Rady města Příbor, Ing. arch. Jan Malík

Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM, Ing. arch. Jan Malík

Zápisy z výborů ZM, Ing. arch. Jan Malík

Prodej části pozemku parc. č. 1320/1 k. ú. Příbor, Mgr. Pavel Netušil

Dohoda o zrušení předkupního práva, Mgr. Pavel Netušil

Pozemky pod účelovou komunikací k. ú. Hájov, Mgr. Pavel Netušil

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018, Mgr. Pavel Netušil

Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací k 31.12.2018, Mgr. Pavel Netušil

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbor za rok 2018, Ing. arch. Jan Malík
do této chvíle jsme dostali u každého bodu vysvětlení - stručné, ale jasné, nyní ne - pan starosta jen čte bod a pak usnesení,
přichází nám meil - cituji: „co město tají u tohoto bodu - jak přezkoumání dopadlo? Asi nijak valně“ - konec citace...
Závěrečný účet města Příbora za rok 2018, Ing. arch. Jan Malík

Schválení účetní závěrky za rok 2018, Ing. arch. Jan Malík
- z usnesení je patrné, že je vše v pořádku
Návrh RO č. 2 města Příbora na rok 2019, Ing. arch. Jan Malík
p. Pařízek - výstavní panely 485 000 Kč - mám výhrady - tato položka není řádně podložena, má je Příbor zapotřebí, navrhuje položku převést do rezervy města
p. Malík - toto dílo se nedá vysoutěžit - je to nabídka umělkyně, která žije v příboře a tyto panely nabídla, slibujeme si tím i zvýšení turistického ruchu, je hodnotou, která daleko výše převyšuje onu částku, paní umělkyně toto nabídla městu
p. Forišková - finanční výbor - doporučil vypustit tuto částku, protože jsme neměli dostatek informací... o co vlastně jde - kolik jich bude? Šest? nebo jak to bude?
J. Malík - 5 panelů, ta částka je závazná, jakmile bude převýšena, museli bychom řešit znovu na radě i zastupitelstvu, ta částka je konečná pro město,
p. Forišková - paní Habermann nám přímo řekla tu cenu
p. Netušil - prostě máme tuto částku a bereme ji jako závaznou
p. Malík - autorka navrhla počet panelů a je to na ní, ne na nás
p. Krompolc - mně se to líbí - má to budoucnost, paní Habermann má progres, bude to fakt zajímavost, lidé se na to v budoucnu budou chodit dívat, má to hodnotu, je možné získat na to dotace?
p. Hajda - vedoucí odboru bytového a nebytového - nedokážu říct, zda můžeme dostat dotaci...
p. Hambálková - diskutovali jsme, že by bylo možné získat dotace z MASky, když se proč to vzniklo - nejde jen o to, že jde o panely za skoro půl mil. Kč, ale je to cesta, jak oživit náměstí - jedna z nejjednodušších cest...budou mít edukační činnost,
v celkovém rozpočtu je to velmi malá částka - do budoucna to bude mít význam
p. Majer - je to projednáno s památkáři?
p. Štefek - komise MPR, připravme řádně do 3. rozpočtu
v komisi se to probíralo i z hlediska organizace - kdo se bude starat, co tam vše bude , aby to mělo smysl a štábní kulturu, tohle by mohlo být vyřešeno v 3. rozpočtovém opatření,
co na to památkářky - nejsem památkářka, paní k němu nevydávaly závazné stnovisko - se domnívám - nevím,
J. Malík - nelze k tomu vydat závazné stanovisko, nejde to
M. Jurečka - nic nemám proti modernímu prvku na náměstí, paní památkářky byly rozpačité ve svém vyjádření, viděli to poprvé, nevím, kde to bude na náměstí, co tam bude, před lety jsme řešili plastiku Jana Sarkandra - byl problém, kde ji umístit,
ano ale patří tady
máme výstavní plochy pod úřadem, máme vitríny na úřadě - jen fotky zastupitelů a úřední deska elektronická, máme desky před KD - starejme se o to.. pokud to nebude dostačující, pak hledejme - co dál a kde - kdo se bude o to starat? Odborně starat - a na ty bychom si měli už te´d odpovědět, než odsouhlasíme
p. Motlíčková - Ratajová - tyto panely nebudou suplovat městské nástěnky, to ne, budou jiné - dům č. 38 - získala ocenění historická stavba roku (já myslím, že byla navržena, ale nezískala tento titul) - ale dům - paní Habermann dělala osvětlení
p. Netušil - odbor kultury se o svou plochu (před KD) stará - to tedy ano,
já bych byl rád, kdyby město bylo schopno využít takového umělce, kterého tady má, aby to nebylo jen v Lipníku, ale i v Příboře, aby ta stopa toho umění tady byla,
že máme tady tohoto umělce by zanechalo tu pozitivní stopu
p. Hambálková - máme štěstí, že se dokážeme setkávat s pozitivními lidmi, kteří tady chtějí i investovat, a lidi říkají , že jeto chcíplé město, ale toto jsou první jiskřičky,
myslím, že to nedokážeme dohlédnout..
p. M. Jurečka - proti paní Habermann nemám nic...
projděte si všechny nástěnky....proti děvčatům nic nemám, nástěnky nejosu estetické.. no nejsou
je škoda, že tam nemáte nafoceno, jak ty panely - o kterých se hovoří, nemáte nafoceny, lidé to nevidí a bylo by dobré je vidět nafoceny, materiál není zcela připraven
p. Pařízek - minule kolega Myška připomínal informovanost a panely nejsou v ideálním stavu - nejsou využívány, poloprázdné.....
J. Malík - tento bod není jen o vývěskách ve městě, to nesouvisí s těmito panely - z mého pohledu je to hlavně umělecké dílo, ty objekty samy o sobě tvoří umělecké dílo i bez plakátu, vymyslela to Ch. Habermann, směřujeme tok 30 výr. MPR, proto je to tady v tomto opatření. a neříkejte mi, že co všechno se v příboře dělá je promyšleno do detailu, třeba hvězdárna - také nikdo neřešil provoz hvězdárny a ...
p. Štefek - z komise MPR - čte zápis - je třeba znát koncepci - co s tímto dílem, komise doporučila pokračovat v tomto......
p. Pařízek - návrh: hlasovat samostatně o tomto bodu - ne v rámci rozpočtu
p. Majer - vysvětluje - jeden bod se vyjme a bude se o jednom bodu jednat samostatně - mimo rozpočet....
K. Nenutilová - vedoucí finančního odboru - návrh usnesení - navrhuje ZM schvaluje vyřazení částky 485 000 - a převedení do rezervy rozpočtu - to se musí takto udělat...
...zastupitelé si nejsou jistí...
technická pauza - vyhlašuje ji starosta
všichni sedí a přemýšlejí , jak na to....
tvoří se usnesení
POZNÁMKA - V ROZPOČTOVÉM OPATŘENÍ NEJSOU JEN DISKUTOVANÉ PANELY:
je v něm např. navýšení rozpočtu na stavební práce probíhající na hvězdárně. Je navrženo i navýšení částky na veřejné osvětlení a také peníze na zpevnění ploch v areálu kompostárny na Točně. a jiné - materiál zde: http://pribor.byethost24.com/1905
http://pribor.byethost24.com/1905/navrhy-usneseni/navrh-usneseni_27434.html
přestávka dávno přesáhla 10 minut...
17.28 hod. pokračování
vzhled panelů je promítnut na plátně, jsou to modely - budou mnohem větší
J. Malík - já to do toho rozpočtu chci dát proto, že to jinak nestihneme u další změny rozpočtu - je to k 30. výročí MPR
M. Jurečka - nevztahovala bych to k tomuto výročí - to už probíhá a končí v září...
p. Svobodová - mně se ta myšlenka líbí - starostova - aby se to stihlo aspoň k EHD, jsme v téže situaci jako u pohovky, taky to bylo těžké .. .nechejme to tedy zatím v rozpočtu a příště - když bude problém, vyřadíme příště
p. Gabzdyl - jiné téma- rekonstrukce Jičínské - hvězdárny - vezměte si ponaučení - kdysi jsme chtěli zbourat - a říkali jste, že nová budova bude drahá a teď jsme na 51,5 mil. Kč - jako u novostavby skoro - bylo by dobré mít vstupní data, když jsme rozhodujeme o věcech ..
hlasuje se o vyřazení částky 485 000 Kč na výstavní panely - neodsouhlašeno
většina proti, tzn. zůstává v rozpočtu
rozpočet je odsouhlašen - pokud nemáte rozpočet před sebou, čtěte na tabuli v TV... nebo v materiálech ze zasedání, pan starosta částky neříká.
Tady jsou:
Příjmy - 192 573 000,00 Kč, což je zvýšení oproti schválenému RO č. 1 na rok 2019 o 5 320 000,00 Kč.
Výdaje - 248 753 000,00 Kč, což je zvýšení oproti schválenému RO č. 1 na rok 2019 o 5 320 000,00 Kč.
Financování - což je beze změny oproti schváleném RO č. 1 na rok 2019

Kotlíkové dotace - 2. výzva, proplacení 3. části, Mgr. Pavel Netušil
město podpoří
Návrhy, podněty a připomínky členů ZM, Ing. arch. Jan Malík
B. Majer
- poznámky od občanů - u COOPu je parkoviště - zkuste tam zaparkovat dopoledne, to je na Tyršově - parkují tam žáci z gymplu, mělo by se s tím něco dělat.... je to parkoviště pro všechny, ne jen pro žáky z gymplu, na Tyršovce jsou to učitelé atd... když jdete k dr. - tak stojíte ... různě
Jan Malík:
- zrušena pozice na rozvojové projekty - jedno místo na odboru rozvoje - - vysvětluje tajemník: to místo bylo obsazeno zaměstnancem, který z titulu zdravotních nemohl zastávat tak, jak jsme očekávali, před půl rokem jsme to řešili náhradním způsobem, od té doby se nic nezměnilo, tak jsem navrhl pozici zrušit a RM ji zrušila a pan Zahradník byl uvolněn
počet pracovníků radnice se ale nezměnil? - přichází otázka
- dnes byla ukončena výzva na nového tajemník, přišlo 10 přihlášek
- pomaličku nám končí půl rok a musíme udělat plán na zastupitelstvo města - prosím o podněty do 12. 6.
- dotace z EU - mezi obcemi do 50 tis. obyvatel jsme se umístili jako první v kraji (MSK) - získali jsme nejvyšší částku na 1 obyvatele
145, 6 mil., Kč - cca 17 250 Kč na 1 obyvatele o našeho města - je to nejvíc od roku 2014
Závěr, Ing. arch. Jan Malík - není statistika hlasování

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2020 | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage