LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Thursday 01/23/20
Svátek má Zdeněk

Nejnovější dokumenty

2020, 01. ZPRÁVY, 1. - 6. 1.
52. týden 2019, 24. - 30. 12.
51. týden 2019, 14. - 20. 12.
50. týden 2019, 7. - 13. 12.
49. týden 2019, 30.11.-6.12.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz08. zasedání 2018-2022, 23. 10.

PROGRAM - zÁZNAM - viz níže v souborech ke stažení

1. Zahájení, schválení programu, Ing. arch. Jan Malík

2. Zpráva o činnosti Rady města Příbor, Ing. arch. Jan Malík

3. Kontrola plnění dříve přijatých usnesení, Ing. arch. Jan
Malík

4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů, ZM Ing. arch. Jan Malík

5. Zápisy z výborů ZM ,Ing. arch. Jan Malík

6. Sanace opěrné zdi Farní-Žižkova, Ing. arch. Jan Malík

7. Prodej pozemku - Lokalita Za školou Npor. Loma - změna usnesení, Mgr. Pavel Netušil

8. Prodej pozemků - Lokalita za školou Npor. Loma v Příboře, Mgr. Pavel Netušil

9. Směna pozemků - Oldřich Seibert, Mgr. Pavel Netušil

10. Výkup pozemku parc. č. 3279/266 k. ú. Příbor - Lávka přes obchvat, Mgr. Pavel Netušil

11. Majetkoprávní vypořádání Silnice D 48 Rybí - MÚK Rychlatice, stavební objekt C 118, Mgr. Pavel Netušil

12. Kotlíkové dotace, 3. výzva - navýšení finanční částky na podporu, Mgr. Pavel Netušil

13. Obecně závazná vyhláška města Příbor o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Mgr. Pavel Netušil

14. Petice za vybudování discgolfového hřiště v Příboře, Mgr. Pavel Netušil

15. Pamětní desky na fasádě radnice, Ing. arch. Jan Malík

16. Návrh RO č. 4 města Příbora na rok 2019 ,Ing. arch. Jan Malík

17. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby pro rok 2019 - 2. etapa, Mgr. Pavel Netušil

18. Změna Zakladatelské listiny společnosti Správa majetku města Příbor s. r. o., Ing. arch. Jan Malík

19. Návrhy, podněty a připomínky členů ZM ,Ing. arch. Jan Malík

20. Závěr, Ing. arch. Jan Malík

Soubory ke stažení

ZM_2019_08_01. Zahájení a schválení.wmv (velikost: 13415kB, typ: WMV)
ZM_2019_08_02. Zpráva o činnosti Rady.wmv (velikost: 104543kB, typ: WMV)
ZM_2019_08_03. Kontrola dříve přijatých usnesení.wmv (velikost: 35657kB, typ: WMV)
ZM_2019_08_04. Zpráva o vyřízení návrhů.wmv (velikost: 2646kB, typ: WMV)
ZM_2019_08_05. Zápisy z výborů-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 48554kB, typ: WMV)
ZM_2019_08_06. Sanace opěrné zdi.wmv (velikost: 69676kB, typ: WMV)
ZM_2019_08_07-11. Majetkoprávní-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 65003kB, typ: WMV)
ZM_2019_08_12. Kotlíková dotace.wmv (velikost: 6438kB, typ: WMV)
ZM_2019_08_13. Obecně závazná vyhláška.wmv (velikost: 50730kB, typ: WMV)
ZM_2019_08_14. Petice za vybudování discgolfového hřiště.wmv (velikost: 15543kB, typ: WMV)
ZM_2019_08_15. Pamětní deska.wmv (velikost: 44890kB, typ: WMV)
ZM_2019_08_16. Návrh RO č. 4.wmv (velikost: 96334kB, typ: WMV)
ZM_2019_08_17. Vyhodnocení řízení.wmv (velikost: 15831kB, typ: WMV)
ZM_2019_08_18. Změna zakládající listiny Správy majetku.wmv (velikost: 34249kB, typ: WMV)
ZM_2019_08_19. Návrhy a připomínky zastupitelů a občanů.wmv (velikost: 197590kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2020 | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage