LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Sunday 04/05/20
Svátek má Miroslava

Nejnovější dokumenty

2020, 13. týden 21. - 27. 3.
2020, 12. týden 14. - 20. 3.
2020, 11. týden 7. - 13. 3.
2020, 10. týden 29. 2. - 6. 3.
2020, 09. týden 22. - 28. 2.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz09. zasedání 2018-2022, 11. 12.

PROGRAM - zÁZNAM - viz níže v souborech ke stažení
1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti Rady města Příbor

3. Kontrola plnění dříve přijatých usnesení

4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM

5. Zápisy z výborů ZM

6. Lokalita Za školou Npor. Loma - vyhodnocení prodeje, další rozvoj

7. Lokalita Za školou Npor. Loma - pojmenování ulic

8. Lokalita Za školou Npor. Loma - oprava přílohy

9.Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva pro ČR Státní pozemkový úřad - pozemky parc. č. 2931/2, 2931/3, 2931/11 a 2931/13 k. ú. Příbor

10. Prodej částí pozemku parc. č. 3028/12 k. ú. Příbor

11. Prodej pozemku parc. č. 353/11 k. ú. Klokočov u Příbora

12. Prodej částí pozemků parc. č. 3287/6 a 166 k. ú. Příbor

13. Prodej pozemku parc. č. 2222/3 k. ú. Příbor - ul. Na Benátkách

14. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. Loma

15. Prodej části pozemku parc. č. 18/2 k. ú. Příbor

16. Prodej částí pozemku parc. č. 471/2 k. ú. Hájov

17. Výkup pozemku parc. č. 403 k. ú. Hájov

18. Žádosti o změnu Územního plánu Příbora

19. Přesun finančního příspěvku v rámci programu Dědictví do roku 2020

20. Přesun části finančního příspěvku v rámci programu Dědictví do roku 2020

21. Přesun části finančního příspěvku v rámci programu Dědictví do roku 2020

22. Plán práce ZM na 1. pololetí roku 2020

23. Směrnice o udělování cen obce a čestného občanství

24. Dodatek č. 1 smlouvy "Kotlíkové dotace - 3. výzva"

25. Obecně závazná vyhláška města Příbor o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

26. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

27. Obecně závazná vyhláška za užívání veřejného prostranství

28. Návrh RO č. 5 města Příbor na rok 2019

29. Střednědobý výhled rozpočtu města Příbor na roky 2021-2023

30. Návrh rozpočtu města Příbor na rok 2020

31. Vyhodnocení spolupráce Lašské brány Beskyd

32. Převod části veřejné finanční podpory MTZ na rok 2019

33. Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

34. Závěr

Soubory ke stažení

ZM_2019_09-01. Zahájení.wmv (velikost: 15767kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-02. Zpráva o činnosti Rady.wmv (velikost: 4678kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-03. Kontrola dříve přijatých usnesení.wmv (velikost: 42473kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-04. Zpráva o vyřízení návrhů.wmv (velikost: 8487kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-05. Zápisy z výborů ZM.wmv (velikost: 19736kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-06. Lokalita za školou-vyhodnocení prodeje.wmv (velikost: 17319kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-07. Lokalita za školou-pojmenování ulic.wmv (velikost: 13495kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-08. Lokalita za školou-oprava přílohy.wmv (velikost: 6775kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-09. Souhlasné prohlášení.wmv (velikost: 24984kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-10-17. Majetkoprávní-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 91614kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-18. Žádost o změnu územního plánu.wmv (velikost: 13751kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-19-21. Přesun fin.prostředků.wmv (velikost: 27272kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-22. Plán práce.wmv (velikost: 4422kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-23. Směrnice o udělování cen, nová pravidla.wmv (velikost: 8807kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-24. Dodatek smlouvy-kotlíková dotace.wmv (velikost: 6487kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-25. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému..odpady.wmv (velikost: 11703kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-26. Obecně záv.vyhláška-psi.wmv (velikost: 4214kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-27. Obecně záv.vyhláška-užívání veř.prostranství.wmv (velikost: 5574kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-28. Návrh RO č. 5.wmv (velikost: 15479kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-29. Střednědobý výhled rozpočtu.wmv (velikost: 4774kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-30. Návrh rozpočtu na rok 2020.wmv (velikost: 11735kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-31. Vyhodnocení spolupráce-Lašská brána.wmv (velikost: 9783kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-32. Převod části veř. fin. podpora MTZ.wmv (velikost: 8023kB, typ: WMV)
ZM_2019_09-33. Návrhy a připomínky.wmv (velikost: 173460kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2020 | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage