LOCAL TV Příbor - lokální vysílání televize příbor, městská televize, zpravodajství a informace

www.televize-pribor.cz

 
Saturday 06/06/20
Svátek má Norbert

Nejnovější dokumenty

2020, 22. týden 23. - 29. 5.
2020, 21. týden 16. - 22. 5.
2020, 20. týden 9. - 15. 5.
12. zasedání 2018-2020, 6. 5. 2020
2020, 19. týden 2. - 8. 5.


Místo pro vaši reklamu
zdeDůležité kontakty

Local TV Příbor (tipy do zpráv a náměty na reportáže):
+420 776 725 909
televize-pribor@seznam.cz


DUYVIS VIDEO (kamera, zvuk):
+420 608 738 793
nedoma.duyvis@seznam.cz


Informační centrum Příbor (informace o městě Příboře):
556 455 442
mic@pribor-mesto.cz12. zasedání 2018-2020, 6. 5. 2020

12. zasedání Zastupitelstva města Příbora
- v mimořádném termínu dne 6. 5. 2020
jednací sál piaristického kláštera se začátkem v 16:00 hodin.
vysílali jsme on-line
Materiály a program zde:
http://pribor.byethost24.com/2012

Program:
1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti Rady města Příbora

3. Kontrola plnění dříve přijatých usnesení

4. Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM

5. Zápisy z výborů ZM

6. Prodej částí pozemku parc. č. 471/2 k. ú. Hájov

7.Prodej pozemků parc. č. 188/2 a 188/3 k. ú. Příbor - ČEZ Distribuce, a. s.

8. Prodej pozemku - Lokalita za školou Npor. Loma - změna usnesení
9. Prodej pozemku - Lokalita Za školou Npor. Loma
10. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. Loma
11. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. Loma
12. Prodej pozemků - Lokalita Za školou Npor. Loma

13. Lokalita Za školou Npor. Loma - zrušení rezervace pozemků
14. Lokalita Za školou Npor. Loma - prominutí pokuty
15. Lokalita Za školou Npor. Loma - prodloužení lhůty k platbě

16. Pravidla města Příbora pro majetkoprávní nakládání s pozemky

17. Směna zemědělských pozemků

18. Darování mostu ev. č. M5 přes Sedlničku

19. Územní plán

20. Obecně závazná vyhláška za užívání veřejného prostranství

21. Bezpečnost a veřejný pořádek za rok 2019

22. Kotlíkové dotace 2. výzva - proplacení 5. části

23. Žádost ZŠ Npor. Loma o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí

24.Souhlas města se zařazením území města do území působnosti MAS Lašsko, z. s., pro období 2021-2027

25. Žádost o finanční dar - Tenisový klub Studénka

26. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory materiálně technické základny z rozpočtu města Příbora na rok 2020.

27. Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na činnost a provoz z rozpočtu města Příbora na rok 2020

28. Monitoring plnění II. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018 - 2020

29. Monitoring plnění III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 - 2020

30. Návrh na změnu Základní listiny komunitnímu plánování sociálních
služeb a souvisejících aktivit

31. Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

32. Závěr

Soubory ke stažení

ZM_2020_12_01-12-Zahájení a schválení.wmv (velikost: 21544kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_02-12-Zpráva o činnosti Rady.wmv (velikost: 11671kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_03-12-Kontrola dříve přijatých usnesení.wmv (velikost: 5798kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_04-12-Zpráva o vyřízení návrhů a připomínek.wmv (velikost: 4806kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_05-12-Zápisy z výborů.wmv (velikost: 4822kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_06-12-12-Prodeje pozemků-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 37849kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_13-12-Zrušení rezervace pozemků.wmv (velikost: 17383kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_14-12-Prominutí pokuty.wmv (velikost: 11127kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_15-12-Prodloužení lhůty k platbě.wmv (velikost: 11095kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_16-12-Pravidla pro majetkoprávní nakládání s pozemky.wmv (velikost: 84797kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_17-12-Směna zemědělských pozemků-ANONYMIZACE.wmv (velikost: 9223kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_18-12-Darování mostu.wmv (velikost: 5254kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_19-12-Územní plán.wmv (velikost: 9575kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_20-12-Obecně závazná vyhláška.wmv (velikost: 9783kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_21-12-Bezpečnost a veřejný pořádek.wmv (velikost: 6134kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_22-12-Kotlíková dotace.wmv (velikost: 17511kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_23-12-Žádost ZŠ Npor. Loma o souhlas....wmv (velikost: 8151kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_24-12-Souhlas města MAS Lašsko.wmv (velikost: 7191kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_25-12-Žádost o fin. dar tenisový klub.wmv (velikost: 11143kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_26-12-Vyhodnocení řízení mat. tech. základny.wmv (velikost: 16727kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_27-12-Vyhodnocení řízení na činnost a provoz.wmv (velikost: 22296kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_28-29-30-12-Monitoring plnění plánů - sociálních....wmv (velikost: 22904kB, typ: WMV)
ZM_2020_12_31-12-Návrhy a podněty.wmv (velikost: 48554kB, typ: WMV)

AKTUÁLNĚ | ZPRÁVY 2020 | ZPRÁVY 2019 | STALO SE, text. zprávy | ZASEDÁNÍ ZM 2018-2022 | VOLBY 2018-2022 | VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018, ZM, volby | ZPRÁVY 2018 | VIDEOKRONIKY | ZPRÁVY ARCHIV | FOTOGALERIE, různé | INZERCE | VYSÍLÁNÍ, info | POŘADY LTV | LOCAL TV | SVATBY | BLAHOPŘÁNÍ | NABÍDKA | BONUS-DOVOLENÁ | ZPRÁVY 2016 | ZPRÁVY 2014 - 2015 | Kontakty | Registrace | Vytvořte poptávku | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage